Tanuló felvétele másik iskolából

Az iskolába való felvétel, valamint a tanuló átvételének szabályai

 • a tanulók átvétele kötelező, ha a beiskolázási körzetünkhöz tartoznak (pl. beköltözés)
 • ha az osztálylétszám lehetővé teszi
 • az 1-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
  – a tanuló személyi igazolványát és lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
  – az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
  – az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot,- oktatási azonosító számot.
 • Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó, valamint a külföldről érkező tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt a hatályos jogszabályok szerint. A tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
 • Ha a tanuló más idegen nyelvet tanult, mint az adott osztály tantárgya, a szülő köteles a felzárkóztatásról gondoskodni.