Iskolatörténet

1814-es fellelhető írásos emlékben Balassa Dávid plébános említi először az oktatást községünkben:
„A templom nap nyugotti részin volt egy rongyos ház, hoszatt a Siónak nyúlott, folyosója pedig dél felé. Állott egy sárbul rakott kamarábul elöl napkeletre, utána jött egy ugyan sárbul rakott szobája a Mesternek, mellyben egy kémény 1810-ben emeltetett, utána következett egy szűk kis szoba az oskolás gyermekek számára.”

1948-ig az oktatás katolikus és református felekezeti iskolaként elemi szinten, majd Állami Általános Iskolává szerveződve működött.
Az 1970-1980-as években 7 helyszínen, 7 épületben folyt a tanítás. 1992-től új, modern, egészséges, szép környezetben tanulhatnak diákjaink. Ekkor ugyanis elkészült első ütemben a 8 tantermes felső tagozatos iskolaépület impozáns aulával, majd 1996-ban a tornaterem. Ezzel egy időben a volt Polgármesteri Hivatal épületéből 2 elsős tantermet alakítottak ki. 1996-ban az alsó tagozat (2.3.4.o.) is birtokba vehette a 6 tantermes új iskolaépületet.

2006 áprilisában a Kincskereső Általános Iskola nevet vettük fel, majd 2010. augusztus 1-jétől a Kincskereső Általános Művelődési Központ Általános Iskolája lettünk.

2012 nyarán Balatonszabadi önkormányzata pályázati pénzből felújította az iskolát. A projekt Külső szigeteléssel, homlokzati ajtó-ablak cserével és megújuló energiaforrás felhasználásával (napkollektor, napelem) korszerűsödött az épület.

Intézményünk 2012 nyarán pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése című TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0677 kódszámú felhívásra, melyen 26 670 350 Ft támogatási összeget kapott. Megvalósulásának kezdete 2013. március 18., befejezésének napja 2015. szeptember 30. A pályázat három pillérre épült. Az első és leginkább támogatott: a tanulók számára szervezett programok, a második a pedagógusok szakmai továbbképzése, a harmadik a tárgyi feltételek javítása.

2013. január 1-jétől iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerületéhez, állami fenntartásba és működtetésbe került, nevünk ismét Kincskereső Általános Iskola lett. 2013 júniusától új nevünk Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola.

Igyekszünk környezetünket óvva-védve folyamatosan szebbé, jobbá, családias légkörűvé varázsolni. Elsőseinknek külön udvarrész is biztosított játszótérrel, hogy a tartalmi munkán kívül is könnyítsük az átmenetet az óvoda és az iskola között.
• A művelődési házban, kettős funkciójú (iskolai-községi) könyvtár működik.
• A gyönyörű aulában tartjuk ünnepélyeinket.
• Az épületen belül jól használható tankonyha, számítástechnika terem és technikaműhely szolgálja tanulóinkat.
• A védőnő-és iskolaorvos munkájához orvosi szobával rendelkezünk.

Az iskola 17-22 tanulócsoporttal működik. Osztályainkban átlagosan 17-28 fő tanuló jár. Tanulóink száma évente 255 körül mozog. Az 1-4. évfolyamon egész napos oktatás folyik osztályonként 2 tanítóval. Igény szerint több felsős napközis csoport is működik. A tanulók számára (a napi háromszori mellett) csak ebéd is igényelhető. Az eredményes oktató-nevelő munkához, sportoláshoz biztosítottak a feltételek. A napközis foglalkozás lehetővé teszi, hogy a tanulók házi feladataikat szakember segítségével elvégezzék, megtanulják, szabadidejüket értelmesen eltöltsék.