Egyéb ellátások

Iskolaorvos: dr. Tóth Szilvia
Védőnő: Varga Tünde
Fogorvos: dr. Török Katalin
Gyógypedagógusok (óraadó): Nagy Eszter, Csabáné Őrsi Ilona, Eszényi Gabriella
Logopédus (óraadó): Szabó Etelka Brigitta
Fejlesztő pedagógus (óraadó): Deák Edit Orsolya
Pszichológus (utazó): Maróti Márton, Vince Henriett Judit
Gyógytestnevelő (óraadó): Drimmer László
Iskolarendőr: Kiss Tamás r. törzszászlós 06/20-312-1710
Iskolai szociális segítő: Nix Melinda
fogadóóra: B hét csütörtök 8.00-9.00 között
e-mail: csskois78@gmail.com
telefon: 06/20-382-4309
Iskolai szociális segítő tevékenységei