Pályázatok

Pályázatok a 2018-2019-es tanévben

pályázat neve státusza pozíció érintett fő időpontja felelős megjegyzés
Határtalanul
(tanulmányi kirándulás
7.a, 7.b osztályosoknak)
Felvidék
HAT-18-01-0501
megnyert főpályázó társintézmény: Siófoki Széchenyi Ált.Isk. összesen:
77 fő tanuló, 8 fő kísérő pedagógus
2018.09.24-2018.09.28. Kozmáné Kovásznai Mária Csillagösvény utazási iroda
EFOP-3.1.8-17-
2017-00060 Együtt, testvérként a Balatonszabadi Iskolával
megnyert főpályázó „A”komponens
30 fő tanuló, „B”komponens
20 fő tanuló, 5 fő pedagógus
2017-2018, 2018-2019,
2019-2020-as tanév
A szerződés időtartama:
2018. február 01.- 2020. január 31.
a pályázatban résztvevő pedagógusok Pályázatírók
TÁMOP-3.1.4-12/2-0677-es pályázatunk fenntartási időszakban van 2020-ig.
TIOP 1.1.1-12

A pályázaton 2015. elején 10 db tanulói tabletet, 6 db tanári laptopot, 1 db projektort és 1 db interaktív táblát nyertünk. Az interaktív táblát 2015. december hónapban leszállították, a felületen a szükséges feladatokat elvégeztük, a kollégák és a tanulók már használják az eszközöket. Jelenleg az ENYÍR felületen folyamatos a jelentési kötelezettség.

EFOP- 3.2.4-16-2016-0000-es pályázatban 28 laptopot, a pedagógusok használják, 1 db projektor (Panasonic), 30 tabletet pedig a tanulók, elsősorban az 5. évfolyam.