Alkalmazotti közösség

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola alkalmazotti közössége

  Név   Beosztás, besorolás

1.

Navrasics Endre testnevelés Intézményvezető, Mesterpedagógus, Tanfelügyelő

2.

Bogdánné Kovács Mária ének-zene Intézményvezető helyettes, minősített pedagógus II.

3.

Simon Alice fizika, informatika Intézményvezető helyettes, minősített pedagógus II.
Teljes munkaidős pedagógusok

4.

Lékáné Lehóczki Alice 1. osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.

5.

Sulyokné Maczák Márta 1. osztály tanító, minősített pedagógus II.

6.

Tóthné Varga Krisztina 2.a osztály osztályfőnök

7.

Sas Zsófia 2.a osztály tanító, minősített pedagógus I.

8.

Nádainé Ivanics Andrea 2.b osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.

9.

Szentannainé Daku Erzsébet 2.b osztály tanító, minősített pedagógus II.

10.

Lelkesné Szücs Csilla 3. osztály osztályfőnök

11.

Béndek Lola 3. osztály tanító, gyakornoki minősítő vizsga 2020.07.31. (2021.01.01-től Ped.I.)

12.

Batizné Cseh Mária 4.a osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.

13.

Bertáné Várai Ildikó 4.a osztály tanító, könyvtáros

14.

Megyeri Nikoletta 4.b osztály

5.6.7. évf. technika és életvitel

osztályfőnök, 2020.10.09. minősítési eljárásban vesz részt

15.

Birtalan Erna Anikó 4.b osztály tanító

16.

Bársony Ibolya 5. osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.

17.

Drimmer László 6.a osztály osztályfőnök, minősített pedagógus I.

18.

Föcsök Attiláné 6.b osztály osztályfőnök

19.

Meszlényi Gábor 7. osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.

20.

Ravasz Ildikó 8.a osztály osztályfőnök

21.

Ruppert Erika 8.b osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.

22.

Kovács Dóra angol tanár

23.

Nagyné Tóth Gyöngyi természetismeret, természettudomány, földrajz, rajz, hon-és népismeret tanár

24.

Szabó Zsuzsanna matematika, kémia, etika, napközi minősített pedagógus II.

25.

Simonné Pfarer Alexandra 3.o. egésznapos iskola magántanulós óra, napközi tanító
Részmunkaidős és megbízásos óraadó pedagógusok

26.

Rákosáné Szabó Ivett- részmunkaidős (12 óra) napközi tanár

27.

Ferenci Rita Georgina

óraadó (6 óra)

biológia tanár

28.

Pintér Andrea óraadó (3,5 óra) SNI fejlesztés gyógypedagógus
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők

29.

Nagypál-Varga Judit   iskolatitkár

30.

Csirke Mónika   pedagógiai asszisztens

31.

Füredi Kristóf   pedagógiai asszisztens
Technikai alkalmazottak

32.

Albert Zoltán Csaba   karbantartó

33.

Hegedűs Edina Erzsébet   takarító

34.

Hermecz Balázs Mihályné   takarító

35.

Nagy Anikó   takarító
 32 fő+1 fő részmunkaidős + 2 fő óraadó= 35 fő