Aktuális

Figyelem

Tisztelt Szülők!

2020. június 2-26-ig a rendkívüli helyzetre való tekintettel felügyeletet biztosítunk az iskolában. Jelenleg a járvány még nem múlt el, a fertőzés veszély még mindig fennáll.
Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodakonyhát jelenleg felújítják, a ságvári óvodakonyha főz majd a gyerekekre, és csak ebédet tudnak biztosítani. A felügyelet ideje alatt az étkeztetést a tanítási év szabályai szerint biztosítja a konyha. Úgy kell fizetni, mint a tanév ideje alatt (100%, 50%, ingyenes) Az ebéd ára: 400 forint
Az óvintézkedések megtartása mellett a felügyelet munkanapokon 8-16 óráig tart.
Az alábbi nyilatkozatot az osztályfőnöknek legkésőbb szerda 16 óráig juttassák vissza a további szervezés érdekében.

Navrasics Endre igazgató sk.

NYILATKOZAT

………………………………………………..nevű……………osztályos gyermekem számára 2020. június 2-26. között az alábbi munkanapokon:…………………………………………………………………………………igénylek felügyeletet……….órától………óráig

         IGÉNYLEK– ebéddel         IGÉNYLEK – ebéd nélkül             NEM IGÉNYLEK

Aktuális

Siófoki Művészeti Iskola beiratkozás

FIGYELEM!!!

Kedves Szülők!

A Siófoki Művészeti Iskola plakátján sok fontos információt olvashatnak a 2020-2021-es tanévre való felvétellel kapcsolatban. Egy fontos dolgot azért tudniuk kell a Balatonszabadi iskolába járó tanulók szüleinek. Iskolánkban működik egy kihelyezett tagozat, így a zenélni és néptáncolni kívánó gyerekek helyben járhatnak a foglalkozásokra, nem kell Siófokra utazni. A zenetagozat részéről furulya, fuvola, zongora tanszaki beiratkozást és természetesen a néptáncot várják online, ahogy a plakáton olvashatják.

Kérem, a beiratkozó lap 2. oldalán az aláírása felett írja oda, hogy Balatonszabadi kihelyezett tagozat. Köszönjük!

Ha esetleg más hangszerre is lenne igény, akkor azt előtte telefonon jelezzék a Művészeti iskola titkárságán.

Navrasics Endre
intézményvezető

Jelentkezési lap letölthető innen: Beiratkozás – szülői_nyilatkozat-2020.

Aktuális

Iskolai beiratás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

Balatonszabadi, Siójut, Balatonszabadi (Gamászapuszta)

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1)A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküketbeíratni. A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.1
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.2

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén -az adatok megadását követően -az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosítóiskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Aktuális

Étkezés igénylés

Tisztelt ISKOLÁS SZÜLŐK!!!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VIII/1675-6/2020/KOAT számon iktatott levele értelmében, melyet dr. Maruzsa Zoltán államtitkár írt alá, a települési önkormányzatok kötelesek a gyermekek élelmezését biztosítani.

Amennyiben igénylik az egyszeri meleg ebédet a gyermeküknek, kérem Önöket, hogy jelezzék felém. (Messengeren vagy telefonon (20/4212936) vagy a konyha@balatonszabadiovoda.hu email címen).

Az ebédet 11 órától folyamatosan házhoz szállítjuk, egyszerhasználatos műanyag dobozban.

A jelzéseket reggel 8 óráig várom a zavartalan lebonyolítás érdekében!!!

Balatonszabadi, 2020. március 16.

Köszönettel:

Talabérné Molnár Melinda
élelmezésvezető

Aktuális

Tájékoztató a digitális munkarendről

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A digitális munkarend bevezetésével kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom.

Az új rendszer működése csak abban az esetben lesz hatékony, ha Önök szülőként partnereink lesznek! A tanulókkal való kapcsolattartás, a KRÉTA felületén keresztül történik elsősorban. A szaktanárok, osztályfőnökök, tanítók e felületen juttatják el tanulóinknak a feladatokat, a tanítási anyagot, e felületen kell tanítványainknak is visszajelzést küldeni az elvégzett munkáikról. A KRÉTÁBAN az órarendbe belépve, a tantárgyra kattintva, a házi feladat menü pont alatt lesznek elérhetők a pedagógusok üzenetei. Kérem Önöket, hogy mindennap folyamatosan kísérjék figyelemmel e felületet, Önök is, és tanítványaink is. Amennyiben, jelenleg nem tudja használni a KRÉTA rendszert, nem tud belépni, akkor lépjen kapcsolatba más elektronikus formában, Simon Alice igazgató helyettessel. (igh@balatoszabadisuli.hu)

Köszönöm együttműködésüket, megértésüket!

Tisztelettel:

Navrasics Endre
Intézményvezető

Balatonszabadi, 2020. március 16.

Aktuális

Digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

• A digitális munkarend bevezetése miatt, intézményünk kiscsoportos felügyeletet kizárólag azon szülők számára ajánljuk fel, akik munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.
Ezen szülők felügyelet iránti igényüket, jelezzék az iskolának, elektronikus úton, az igazgato@balatonszabadisuli.hu elérhetőségen. Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon maradnának a gyerekek.
• A tantermekben maradt tanszereket, felszereléseket az alsó tagozatos diákok 2020.03.17 –én (kedden) 07:00 és 9:00 között, a felsősök 2020.03.18-án (szerdán) 07:00 és 09:00 között vihetik haza. Természetesen testvérpár esetén elég egyszer bejönni az iskolába.
Az intézmény munkatársai segítenek az alsó tagozatos gyermekeknek tanszereik összepakolásában.
Az intézmény területére felnőtt nem léphet be! Abban az esetben, ha szülő érkezik a tanszerekért, a munkatársaim kiviszik az intézmény főbejáratához, a megjelölt időpontokban.
A digitális munkarenddel kapcsolatos teendőkről, rövidesen ismét jelentkezem, az intézmény hivatalos honlapján, (http://balatonszabadisuli.hu/)
Facebook elérhetőségén, (https://www.facebook.com/balatonszabadisuli/)
illetve a Kréta rendszeren keresztül.

Köszönöm együttműködésüket!
Navrasics Endre
Intézményvezető
2020.03.16.