Havi programok

2020. március havi programok

2-6-ig               „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét a felső tagozaton
3.            15.00 Munkaértekezlet, utána munkaközösségi megbeszélések
4.            17.00 Tájékoztató szülőknek a hit-és erkölcstan tantárgy választásáról (az egyházak képviselői)
4.             8.00 Fotózás a felső tagozaton és a 4. osztályban
5.             8.00 Megyeri Nikoletta tanítónál szaktanácsadói látogatás a 3.b osztályban
5.           14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 6. évf. (2 tanuló) – Kaposvár
6.            8.00 Fotózás az alsó tagozaton
6.          14.00 Színházlátogatás Budapesten – 2. osztály
6-ig                 Rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára
10.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
10.        14.00 Munkaközösségi megbeszélés – magyar nyelv és irodalmat tanítók
11.    7.-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
11.         10.00 Diákolimpia mezei futóverseny körzeti döntő – Zamárdi
12.         14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 8. évf. (1 tanuló) – Kaposvár
12.         10.00 Iskolai ünnepély és utána koszorúzás a Kossuth-szobornál (alsósok vendéglátása a Kossuth Körben)
15.                   „Talpra Magyar” Együttfutás (B.szabadi, Siójut, Ádánd) községi rendezvény
17.         14.00 Munkaközösségi megbeszélés – matematikát tanítók
18.        13.00- Továbbképzés a Fenntarthatósági témahéttel kapcsolatban
18.        14.00 Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.a, 3.b osztály
19.                    Sas Zsófia tanítónál szaktanácsadói látogatás az 1.a osztályban
19.        10.00 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny iskolai forduló 3-6. évf.
19.                    Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében üzemlátogatás – 7. évf. (20 fő)
19-20.             Tanulói adatlap módosításának lehetősége – 8. évfolyam
20.       14.00 nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulója-Kaposvár
20.   14-15.30 Iskolahívogató nap leendő elsősöknek és szüleiknek
23-27.             Digitális Témahét a felső tagozaton
24.       14.00 Munkaközösségi megbeszélés – természettudományokat tanítók
26.                  Kovács Dóra angol tanárnál szaktanácsadói látogatása
27.                  Tablókép fotózás a 8. évfolyamon

március folyamán: „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek, pályázatok

 • Környezetismeret 2-4. évfolyam
 • Helyesírás 1-4. évfolyam
 • Szépolvasó verseny 3-4. évfolyam
 • Rajzkiállítás 1-8. osztályosok munkáiból a Kossuth Művelődési Körben
 • Rajzkiállítás alsó tagozatosok munkáiból a gólyafigyelő szolgálat és az év kiemelt élőlényei témában

– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak folytatása, óralátogatások
– Nagy Lucia főiskolai hallgató hospitálása a 3. a-ban (17.18.)
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása
– március havi adatszolgáltatások és egyéb jelentések a Tankerületnek és más adatkérőknek
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Kréta e-napló ellenőrzése
– tankönyvrendelés folyamata elindul
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség-kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival, iskolarendőrrel (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
– Folyamatos készülés a MÉH-ÉSZ Országos logikai versenyre – 1.b
– folyamatos készülés 8 csapattal a Föld napja vetélkedőre
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülés K&H versenyre 1 csapattal
– folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyekre
– Örökös Ökoiskolai pályázat megírása, megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
– SPORT: házi magasugró verseny
– DÖK heti gyűlések: farsang értékelése, tanulmányi versenyek szervezésének segítése
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– SZKV összekötő
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– iskolai HONLAP frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– faliújságok aktualizálása, alsósok és az 8.a osztály

2020. február havi program

3.     17.00    Szülői értekezlet – 5.b osztály
4.     14.00   Öveges József fizikaverseny iskolai forduló (4 tanuló)
4.     17.00   Szülői értekezlet – 5.a osztály
5.     17.00   Szülői értekezlet – 3.a osztály
5.     17.00   Szülői értekezlet – 3.b osztály
6-ig              A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat
6.     14 .00 „Mintha pásztortűz ég…”versmondó verseny Kaposváron (6.o. 1 fő)
6.     17.00   Szülői értekezlet – 1.a osztály
6.     17.00   Szülői értekezlet – 7.a osztály
7.     10.00  „Szép Magyar Beszéd” verseny B.bogláron (6.o. 1 fő)
6.     10.00   nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója – ALSÓ
6.     14.00   nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója – FELSŐ
7.     14.30  Bolyai Természettudományi Csapatverseny a siófoki Vak Bottyán iskolában-1 csapat
10.   17.00  Szülői értekezlet – 2. osztály
10.   17.00  Szülő értekezlet – 8.a osztály
10.   17.30  Szülői értekezlet –8.b osztály
11.    15.00  Színházlátogatás (A padlás – Sz.fehérvár) a Lázár Ervin Program keretében – 3.évf.
11.   14.00    Félévi tantestületi értekezlet
11.    17.00   Szülői értekezlet – 1.b osztály
12.    17.00  Szülői értekezlet – 6. osztály
13.    17.00  Szülői értekezlet – 4. osztály
13.    18.00  Szülői értekezlet – 7.b osztály
14.    13.30   Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
17.    10.00  Jégvirág Dél-dunántúli Terematlétika Regionális Verseny (B. szemes)
19.    14.00  Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.a, 3.b osztály
19-ig           Jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba
21.    14.00  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 5-8. osztályosoknak Siófokon (13 tanuló)
24-28.          Projekthét – farsang hete az alsóban
25.    8.00  Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, megemlékezés az aulában 5-8.o.
28.    délelőtt FARSANG az alsó tagozaton
28.  14.00-18.00 FARSANG a felső tagozatosoknak a polgárőrök felügyeletével – DÖK szervezés

február folyamán:

-„KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos tanulmányi versenyek hirdetése
– Étkezési térítési díj befizetése
– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak folytatása, óralátogatások
– Február havi adatszolgáltatások, jelentések a tankerületnek és más adatkérőknek
– Havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása – Nádainé Ivanics Andrea mentor
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás  a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára, leadásuk március 6-án, pénteken
– Tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos készülés a MÉH-ÉSZ Országos logikai versenyre – 1.b
– Folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Félévi eredmények összegzése
– E-naplók, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
– Örökös Ökoiskolai pályázat megírása, megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
– DÖK: heti gyűlések, farsang szervezése, lebonyolítása
– az aula farsangi díszbe öltöztetése 24-én
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
– SPORT: házi magasugró verseny
– Házitanulmányi versenyek hirdetése, rákészülés
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– SZKV összekötő
– Könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– Tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– Faliújságok aktuálissá tétele: alsósok és az 5.a osztály

2020. január havi program

6.                             Téli szünet utáni első tanítási nap („A” hét hétfő)
7.                             Siójuti tanulók havi buszbérletének rendezése, kiosztása
8.     8.00               Fogászati szűrővizsgálat – 8.b osztály
8.   12.00-15.30    Étkezési térítési díj fizetése
8-tól                       NETFIT mérés kezdete (április 24-ig kell elvégezni)
8.    14.00               Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.b osztály
13.   7.00-13.00   Étkezési térítési díj fizetése
18.  10.00              Központi írásbeli felvételi vizsga 8. osztályosoknak (17 tanuló)
21.  14.00              Varga Tamás Matematikaverseny megyei forduló – 2 tanuló
24.                          I. félév vége
24.  14.00              Munkaértekezlet, utána tagozatonként félévi osztályozó értekezlet
29.  17.00              Szülői értekezlet – 4. osztály
31.                          EFOP 1.3.8. Testvériskolai pályázat befejező napja
31.    8.00             Iskolagyűlés, igazgatói dicséretek kiosztása
31.                          Félévi értesítők kiosztása a tanulóknak
31.                         Félévi tagozatos beszámolók leadásának határideje

Január folyamán:

– Óralátogatások
– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak kezdete
– Január havi adatszolgáltatások, jelentések a tankerületnek és más adatkérőknek
– Havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– A Munkaterv felülvizsgálat időpontja: 2020.01.24.
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása – Nádainé Ivanics Andrea mentor
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés – Bendegúz anyanyelvi és Alapműveleti matematika
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Félévi eredmények összegzése
– E-naplók, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– DÖK: heti gyűlések, az iskolagyűlés megszervezése
– SPORT: Diákolimpia teremlabdarúgó bajnokságok Siófok /házi magasugró verseny
– Házitanulmányi versenyek hirdetése, rákészülés
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– SZKV összekötő
– Könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– Tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– Faliújságok aktuálissá tétele: alsósok és az 5.b osztály

2019. december havi program

TÉLI SZÜNET: 2019. december 23 – 2020. január 5-ig
Utolsó tanítási nap: 2019. december 20. péntek
Első tanítási nap: 2020. január 6. „A” hét hétfő

2.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 5. évfolyam
3.     16.00 Munkaértekezlet
4.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 5.b osztály
5.                 Béndek Lola tanítónál szaktanácsadói látogatás a 2. osztályban
5.                 Diákolimpia torna megyei döntő Kőröshegy
5.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.                 Mézes reggeli az alsó tagozatosoknak
6.      13.30 Mikulásműsor alsósoknak a művelődési házban
6-ig             8. évfolyamos tanulók jelentkezése a középiskolai írásbeli felvételire
6. 14-17 óra Mikulás-buli a felsősöknek – a DÖK és SZKV szervezésében
7.  szombat 1. tanítás nélküli munkanap 8-11.40-ig – Pályaorientációs nap
8.     17.00 Községi 2. adventi gyertyagyújtás az 5. évfolyam szereplésével
9.      8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 6. osztály
10.              Fenyőfa felállítása az aulába délelőtt, díszíti az alsó tagozat
11. 7-13 óra Étkezési térítési díj fizetése
11.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 6. osztály
13.  14-15 óra Bolhapiac az aulában a DÖK szervezésében
13.    17 óra Alkalmazotti közösség adventi összejövetele
14. szombat 2. tanítás nélküli munkanap – Tantestületi szakmai nap, csapatépítés
16.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 7. évfolyam
16.     17.00 Művészeti iskola zenetagozatának és tanárainak jótékonysági karácsonyi koncertje az aulában
18.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 8.a osztály
19.      17.00 Karácsonyest a 4. osztályosok szüleinek
20.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 8. évfolyam
20.      10.00 Karácsonyi ünnepély – 4. osztály szereplésével

folyamán:
– Óralátogatások
– Béndek Lola gyakornok mentorálása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, szervezése lebonyolítása
– jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– ügyelet felmérése a téli szünet munkanapjaira
– tanulmányi versenyekre való jelentkezés
– gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek 3-8. évfolyam
– SPORT: házi kosárlabda mérkőzések
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– folyamatos készülés az Öveges József fizikaversenyre 3 tanulóval
– folyamatos készülés K&H versenyre
– folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (B.szabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– adventi készülődés: ajándékok, dekoráció…
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai Youtube oldal feltöltése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– Iskolai HONLAP frissítése
– faliújságok aktualizálása: alsósok és a 6. osztály
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– tisztasági-és szűrővizsgálatok – védőnő

2019. november havi program

4.    Őszi szünet utáni első tanítási nap („B” hét hétfő)
5.    16.00             Munkaértekezlet a pedagógusoknak
5.    12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.    8.00              Fogászati szűrővizsgálat – 1.a osztály
6.    15.00            Judo bemutató a tornateremben 3.4.5. osztályosoknak
6.    8.00              Nyílt nap a Perczel Mór Gimnáziumban 8. évfolyam
7.    9.30               EFOP 1.3.8. pályázat keretében előadás (A komp.)
7.    17.00             Pályaválasztási középiskolai tájékoztató a középiskolák képviselőinek részvételével a 7. 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek
8.                          Versmondó verseny az Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában Enyingen
8.    8.00              Nyílt nap a Baross Gábor Szakközépiskolában Siófokon 8.o.
9.    14.00             Idősek napja a Művelődési Házban – tanulóink szerepelnek
10.  14.00             Idősek napja a Kossuth Művelődési Körben – tanulóink szerepelnek
11.   7.00-13.00   Étkezési térítési díj fizetése
12.  8.00-11.00   Nyílt nap óvónőknek az 1. osztályokban
13.  8.00              Magyar nyelv napja alkalmából megemlékezés – 6. osztály
13.  8.00              Fogászati szűrővizsgálat – 1.b osztály
14.  8.00-9.45     Nyílt tanítási órák szülőknek a 2. 3. évfolyamon
14.15.                    Hüllőbemutató és ásványkiállítás az aulában
15.                         Mézes reggeli az iskolában, csatlakozás az országos kezdeményezéshez
16.  20.00            Jótékonysági bál a művelődési házban az SZKV szervezésében
18.  17.00             Szülői értekezlet – 5.b osztály
19.  17.00             Szülői értekezlet – 5.a osztály
20.  8.00             Fogászati szűrővizsgálat – 7.a és 7.b osztály
20.  8.00-10.45  Nyílt tanítási órák szülőknek a 4. évfolyamon
20.  9.00-            Nyílt nap a Krúdy Gyula Szakközépiskolában Siófokon – 8. évfolyam
21.   8.00-12.35   Nyílt tanítási órák szülőknek a 5.6.7.8. évfolyamon
22-ig                      Adatok küldése a Oktatási Hivatalnak a 6.8. évfolyam
Kompetenciaméréséhez
25-ig                      Pedagógus portfólió feltöltés az OH felületére
26. 14.00-            Őszi nevelési értekezlet
26.  14-16 óra      Varga Tamás Matematikaverseny iskolai fordulójának megírása
26.                         Színházlátogatás Budapestre – János vitéz (5.a osztály)
27. 8.00                Fogászati szűrővizsgálat – 5.a osztály
27.  14.00             Színházlátogatás Siófokra – 3.a és 3.b osztály
29-ig                     Év eleji minimummérés eredményinek leadása matematikából és szövegértésből – 3. 5. évf.

November folyamán:

–Óralátogatások
– Vezetői megbeszélések minden kedden
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Havi elszámolás a tankerületben
– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülők felé 3-8. évfolyam
– DIFER mérés az 1. évfolyamon – november 29-ig
– Béndek Lola gyakornok mentorálása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés (Varga Tamás-, Kenguru-, Zrínyi Ilona matematika versenyek)
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a szociális segítővel és Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
– SPORT: Diákolimpia torna körzeti forduló 15-én
– ÖKO munkacsoport megbeszélései: fokozott odafigyelés szelektív hulladékgyűjtésre, szemétszedés
– Adventi koszorú készítése
– Védőoltások, szűrő-és tisztasági vizsgálatok – védőnő
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– Alapítványi ülés
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
– faliújságok aktualizálása: alsósok és 7.a osztály

2019. október havi program

október

1-15-ig Adatszolgáltatás, statisztika KIR-STAT
1.    10.00 Diákolimpia mezei futóverseny körzeti elődöntő Zamárdiban I-IV. kcs.
1.    17.30 Szülői értekezlet – 8.b osztály
2.     8.00 Fogorvosi szűrővizsgálat – 2. osztály
2.    17.00 Szülői értekezlet – 3.a és 3.b osztály
3.    17.00 Szülői értekezlet – 1.b osztály
4.    13.30 Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
4.    17.00 Szülői értekezlet – 8.a osztály
4.     8.00 Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról a művelődési házban, utána koszorúzás a Batthyány-szobornál a templomkertben  (7. osztályosok műsora)
7.    12.00-15.30     Étkezési térítési díj fizetése
8.    16.00- Munkaértekezlet – előtte munkavédelmi oktatás
10.    7.00 Szülői értekezlet – 1.a osztály
10.   17.00 Szülői értekezlet – 6. osztály
11-ig           1. osztályos tanulók előzetes felmérése /névsor DIFER-hez/
11.     9.00-12.30 Természettudományi laborgyakorlatok 8. évfolyama Perczel Mór Gimnáziumban
14.     7.00-13.00    Étkezési térítési díj fizetése
14.    12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében koncert az aulában
14-15. 15.00-18.00 Papírgyűjtés – SZKV szervezés
14-18.          Év eleji minimummérés matematikából és szövegértésből – 3. 5. évfolyam
15.     17.00 Szülői értekezlet – 7.a osztály
16.      8.00 Fogorvosi szűrővizsgálat – 3.a és 3.b osztály
16.      9.00 Baross Tanműhely (Siófok, Fő utca 258.) bemutatása 8. évfolyam
17.    14.00 Ország-futáshoz csatlakozik iskolánk – DÖK szervezés
22.      8.00 Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából a művelődési házban (8.a műsora)
22.     17.00 Községi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a művelődési házban, utána koszorúzás a temetőkertben (8.a műsora)
23.               Nemzeti ünnep
24.    13.35 Munka-alkalmassági vizsgálat az orvosi szobában (Dr. Mihályka E.)
25.              „Krúdy-napok” Pályaorientációs nap 8. évfolyam
25-ig          OH felé létszámjelentés a DIFER-hez

Őszi szünet: 2019.10.28-31-ig; utolsó tanítási nap: 2019.10.25. (péntek); első tanítási nap: 2019.11.04. („B” hét hétfő)

október folyamán:
– Óralátogatások
– Béndek Lola és Megyeri Nikoletta portfólióírása
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása
– Nagy Lúcia főiskolai hallgató hospitálása a 3. a-ban (21.22.24.)
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– ÖKO munkacsoport aktuális feladata: papírgyűjtés
– Havi elszámolás a tankerületben
– 25-ig szociometriai mérés elkészítése és kiértékelése
– tanulmányi versenyekre, rajzversenyekre való jelentkezés
– jelzőrendszeri megbeszélések
– vezetői megbeszélések minden kedden
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– felmérések összegzése, tapasztalatainak felhasználása
– DITE védőoltás 6. osztályosoknak,  HPV védőoltás a 7.o. lányoknak az orvosi szobában,  és pótoltások az orvosi rendelőben; orvosi-védőnői szűrővizsgálat, a kiszűrt tanulók szakrendelésre irányítása, tisztasági vizsgálat – védőnő
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
– faliújságok aktuálissá tétele alsósok és a 7.b osztály

2019. augusztus – szeptember havi program

augusztus

21.    8.00             Alakuló tantestületi értekezlet
28.   9.00-17.00 Tankönyvosztás
29.   8.00            Javítóvizsga
29.  13.00           Tanévnyitó tantestületi értekezlet
30.  10.00           Tanévnyitó konferencia igazgatóknak Kaposváron
30.  17.00           Tanévnyitó ünnepély

Az iskolavezetés által ellenőrzött szeptemberi feladatok aláhúzva.

1.  („A” hét) – tanuló-és felnőtt ügyelet megszervezése
– tűz- és balesetvédelem, házirend megbeszélése
– órarenddiktálás
– napközis csoportok /tevékenység,
– ebédeltetés megszervezése/
– felelősök kijelölése/benti cipő, hetesek, szekrény…/
2.      délelőtt    tankönyvosztás
2.      12.00-      5. osztályosok átadása
2.      17.00        Szülői értekezlet az 1.a osztályban
3.                        Igazgatói bemutatkozó látogatás az óvodában
és a művelődési házban
3-ig                    Éves beszámoló megküldése a tankerületnek
4.       15.30      Művészeti iskolások beiratkozása az aulában
10.     14.00      Körzeti diáksport tanévnyitó értekezlet
11.     17.00     ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az egész
                          iskola szüleinek az aulában
                          utána a 4.o. 5.a, 5.b osztályban szülői értekezletek
15-ig                  Tankönyvek pótrendelése
16-től 13.00    Úszásoktatás beindítása a 3. osztályban (minden hétfőn)
16.        9.30     EFOP pályázati előadás
18.                     TÁMOP pályázat fenntartási időszakában EGÉSZSÉGNAP 1.
19-től 13.00    Úszásoktatás beindítása a 4. évfolyamon (minden csütörtökön)
25.      8.00     Fogorvosi szűrővizsgálat – 4. a osztály

1. héten   – a kiosztott nyilatkozatok begyűjtése, összesítése,
– fejlesztő foglalkozások megszervezése,
indítása SNI tanulók számára
6-ig            – KIR rendszer aktualizálása
– KRÉTA rendszer feltöltése
13-ig          – tájékoztató füzetek rendbetétele
– napközis foglalkozási terv elkészítése
– szaktantermek, szertárak rendbetétele, kulcsrend
– teremórarendek kifüggesztése a termek ajtajára
27-ig         – tanmenetek aktualizálása
– osztályfőnöki foglalkozási tervek elkészítése
27-ig        – szakkörök tematikájának elkészítése, résztvevők
névsorának leadása
– családlátogatások szükség szerint
– szociometriai felmérések készítése

szeptember folyamán:

– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek
és más adatkérőknek
– Vezetői megbeszélés –igazgató,
ighk., mk. vezetők részvételével
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok,
foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező
programok szervezése lebonyolítása
– mesemondó hét a 4. osztály felkészülésével az alsó tagozaton
– Családlátogatás igény szerint az 1. és 5. osztályosoknál
– ÖKO munkacsoport megbeszélése
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Tanulmányi versenyek és vetélkedők, levelezős
tanulmányi versenyek hirdetése
– Színház-és Ifjúsági hangverseny látogatás megszervezése
– SZKV összekötő
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– DÖK munkájának indítása, gyűlések
– SPORT: házi foci-és kézilabda bajnokság a felső tagozaton
– Folyamatos kapcsolattartás a
Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
(jelzőrendszeri megbeszélések)
– TŰZRIADÓ próba
– Faliújságok aktuálissá tétele
– ISKOLAALMA osztása adminisztrálása – 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása
– HPV védőoltás engedélyeinek begyűjtése a
védőnővel egyeztetve – 7.o. lányok
– Kötelező oltások, tisztasági vizsgálat – védőnő
– Diákigazolványok rendelése, pótlása
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése
(Novum-, Graph-Art Kiadó)

2019. június havi programok

1-12.                      Tartós tankönyvek leadása Bertáné Várai Ildikónak
osztályonként megbeszélt időpontban

3.     9.45               Pedagógusnapi köszöntő az SZKV részéről
3.                           „ Az én vakációm” c. rajzpályázat határnapja
3.     12.00            EFOP-3.1.8. pályázat keretében koncert a művelődési házban
4.     17.00             Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés az aulában, koszorúzás a Trianon-szobornál
(iskolai és községi megemlékezés egyben)
5.     14.00             POK által hirdetett tanulmányi versenyek megyei díjátadója Kaposváron
6.     12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
7.     16.00            Óvodai búcsúzó ünnepély
11.    7.00-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
11.                         Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedő országos döntő
11.    14.00           Alsós munkaértekezlet
12.   14.00           Felsős munkaértekezlet
13-14.                   A tanulói öltözőszekrények rendbetétele, szekrénykulcsok leadása
14.    8.00            Iskolagyűlés a DÖK szervezésében a tornateremben– igazgatói dicséretek átadása
14.    9.00           „Kisballagás” – búcsú a diákoktól
14.   10.00          6. tanítás nélküli munkanap – DÖK sportnap, felsős
(TÁMOP fenntartás)
14.   14.00          „Utolsó osztályfőnöki óra” – 8. osztályosok
búcsúznak a pedagógusoktól az aulában
15.   9.00          BALLAGÁS – 8. osztály
17.   17.00           Művészeti iskola tanévzáró ünnepélye a KIKK-ben Siófokon
18.   17.00         TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY – bizonyítványosztás
18-19.                  Beiratkozás és visszairatkozás a művészeti iskolába Siófokon
20-22.                 Beiratkozás a középfokú iskolákba – végzős diákok
25. 8.00           Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
                            – év végi  beszámoló elfogadása, és a kompetenciamérés intézkedési
tervének elfogadása
25.   13.00       Pedagógusnapi összejövetel az aulában

 július

1-től                    Nyári napközis ügyelet kezdete (július 1 – augusztus 2-ig)
1-5.                      Iskolai ÖKO-tábor – Felsőszölnök (TÁMOP pályázat fenntartási időszak)
14-18.                 EFOP-3.1.8. pályázat keretében nyári tábor Vonyarcvashegyen
(B komponens)

 augusztus

24-28.               EFOP-3.1.8. pályázat keretében nyári tábor Balatonszemesen
(A komponens)

 június folyamán:

– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség és adminisztrálás
– EFOP pályázatok adminisztrálás
– június havi jelentések a Tankerületnek
– ÖKO munkacsoport: éves munka értékelése
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– faliújságok aktualizálása 7.o.
– SPORT: házi focibajnokság felső tagozat
– MŰVÉSZETI ISKOLA: hangszeres vizsgák
– folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, szociális segítővel, jelzőrendszeri megbeszélések
– iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– iskolai HONLAP frissítése
– SZABADI SZÓ iskolai híreinek szerkesztése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon

2019. május havi program

1.             A munka ünnepe
2.            Tanulmányi kirándulások (1.o.,5.o., 6.a,6.b,7.a,7.b)
3.            TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0677. sz. pályázat fenntartási időszak EGÉSZSÉGNAP 2.
összekötve a Madarak, fák napjával
6.7.          Ásványkiállítás az aulában (Mondik Csaba)
28.  13:30 Esetmegbeszélő konferencia 2 tanuló ügyében
7.    14:00 Ifjúsági hangverseny 4. előadása Siófokon a KIKK-ben
8.    12:00-15.30 Étkezési térítési díj befizetése
9.             Diákolimpia atlétika megyei döntő III- IV. kcs. egyéni és váltó verseny
10.           Diákolimpia atlétika megyei döntő II- III. kcs. több-próba bajnokságMedvematek országos matematika csapatverseny Veszprémben
13.  16:00 Munkaértekezlet
15.    7:00-13:00 Étkezési térítési díj befizetése
15.   17:00 SZKV ülés
15-ig         Szülők tájékoztatása a gyenge tanulmányi eredményekről
16.   14-15 óra Bolhapiac az aulában DÖK szervezés
17.   13:30 Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
20-24.     Év végi házi kompetenciamérés magyar, matematika – 2.3.4. évfolyam
22.   8:00-12:00 Országos Idegen nyelvi Kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamnak
24.            MINI-KRESZ „Pindur-Pandúr” Ki mit tud országos vetélkedő Bp. 1.2. o. csapatok TÁMOP fenntartás
28.  13:30 Esetmegbeszélő konferencia 2 tanuló ügyében
29.            Év végi házi kompetenciamérés matematika, magyar – 5.7. évfolyam
29.   8:00-12:00 Országos Kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamnak
31.            Színházlátogatás Budapestre – Légy jó mindhalálig – 8. osztály

JÚNIUS

1. (szombat) Gyermeknap – SZKV és Önkormányzati szervezés– osztályfőnökök hirdetik
4. 17.00 Nemzeti összetartozás napja – iskolai és községi ünnepély

folyamán:    „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek és eredményhirdetések

 • szépíró verseny az alsóban
 • szépíró verseny a felsőben
 • szépéneklő verseny 1-6. évf.
 • térképismereti verseny a felsőben 6-7. évfolyam
 • anyák napi ünnepségek az osztályokban
 • tanulmányi kirándulások 4.a, 4.b, 8.o.
 • óralátogatások
 • magántanuló beszámoló vizsgái (P.N.7.o.)
 • TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség: kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása
 • EFOP pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
 • május havi egyéb jelentések a Tankerületnek
 • tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendők
 • szülői értekezletek
 • leendő 1. o. tanítók látogatása az óvodában
 • leendő 5.-es osztályfőnökök látogatása a 4. osztályokban
 • nyári jutalomtábor szervezése (TÁMOP fenntartás)
 • o. felvételi eredményeinek összegzése
 • NETFIT méréssel kapcsolatos teendők, adminisztrálás
 • napközis igények felmérése a 2019/2020-as tanévre
 • nyári napközis igények felmérése 1-6.o.
 • munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
 • tanulók vizsgálata a Pedagógiai Szakszolgálatnál
 • DÖK gyűlések
 • ÖKO munkacsoport megbeszélései, Pályázatírás az Örökös Ökoiskola címért
 • folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, szociális segítővel, jelzőrendszeri megbeszélések
 • iskolai KRÓNIKA készítése
 • Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
 • iskolai HONLAP frissítése
 • ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
 • ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
 • könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)

2019. április havi program

2. Tablókép-fotózás a 8. osztályosoknak és a pedagógusoknak
3. 14.00 Alapműveleti Matematikaverseny területi fordulója Siófokon a Beszédes iskolában
4. 14.00- Versmondó előválogató felső tagozatosoknak a művelődési házban
4-5. Siójuti tanulók havi buszbérletének rendezése, kiosztása
5. Színházlátogatás a Budapesti Operettszínházba az István, a király c. előadásra – a 8. évfolyamnak
8. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj befizetése
8. 13.30- 15.00- Versmondó verseny alsó é felsős tagozatosoknak a Kossuth Művelődési Körben
9. 14.00- Német nyelvi vetélkedő az 5-8. évfolyamnak – TÁMOP pályázat fenntartási időszak
10-11. 15-18 óra Papírgyűjtés – SZKV szervezés
10. 14.00 Bendegúz Tudásbajnokság levelezős verseny megyei fordulója Siófokon
11. József Attila Szavalóverseny Balatonszárszón
11. 7.00-13.00 Étkezési térítési díj befizetése
11. 8.00-18.00 Leendő 1. osztályosok beíratása 1. nap
12. 8.00-17.00 Leendő 1. osztályosok beíratása 2. nap

12. 18.00-22.00 „Szakmák éjszakája” országos rendezvény 6-7. osztályosoknak és szüleiknek a szakképző iskolákban
16. Cseprekálné Sas Zsófia minősítő vizsgája a 2.a osztályban
16. 10.00 Holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés az aulában az 5-8.évfolyamnak
16. 11.00 EFOP-3.1.8. pályázat keretében érzékenyítő játékos csoportfoglalkozás a „B” komponensnek
16. 13.30-14.30 Népzenei műsor alsó tagozatosoknak a művelődési házban
17. 4. tanítás nélküli munkanap – Tavaszi nevelési értekezlet
25. Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedő régiós fordulója 1 csapattal Pécsett
30. 12.00- EFOP-3.1.8. pályázat keretében Tarány Tamás koncert a művelődési házban („A” komponens)
30-ig Értesítések megérkezése a 8. osztályosok felvételi eredményéről

A tavaszi szünet 2019. április 17-től 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., kedd a szünet utáni első tanítási nap április 24. („B” hét szerda).

folyamán: „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek és eredményhirdetések
– Matematikaverseny 1-4.o.
– Szépolvasó verseny 5-8.o.
– Szépíróverseny 5-8.o.

óralátogatások
– Föld napja vetélkedő a Krúdy középiskolában Siófokon
– „Nyitott bíróság” előadás a Járásbíróság elnökének részvételével – 7.8. évfolyam
– Nagy Lúcia főiskolai hallgató hospitálása a 4.a osztályban
– tankönyvrendelés folyamata április 30-ig (KELLO felületen tankönyvrendelés előkészítése pedagógusoknak)
– Kréta e-napló és papíralapú napló folyamatos vezetése
– erkölcstan és hit- és erkölcstan tantárgyfelmérése a 2019-2020-as tanévre
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség-kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása
– EFOP pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– április havi egyéb jelentések a Tankerületnek
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– kontrollvizsgálatok szervezése (BTM-es tanulók)
– óvodalátogatás, találkozás a nagycsoportosokkal, hospitálás megkezdése az óvodában
– tanulmányi helyzet és kiemelten a gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– folyamatos készülés 4 csapattal a Föld napja vetélkedőre
– folyamatos készülés a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyre – 3 tanuló
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülés K&H versenyre 1 csapattal
– folyamat készülés a matematika, versmondó, és az iskolai tanulmányi versenyekre
– SPORT: Diákolimpia Atlétika több-próba egyéni és csapatverseny Zamárdin és Kaposváron
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők folyamatban április 26-ig
– DÖK gyűlések
– anyák napi készülődés
– védőoltás (HPV 7.o. lányok) és tisztasági vizsgálat – védőnő
– folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, szociális segítővel, jelzőrendszeri megbeszélések
– iskolai KRÓNIKA készítése
– SZKV összekötő
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– iskolai HONLAP frissítése
– SZABADI SZÓ iskolai híreinek szerkesztése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon – ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– faliújságok aktualizálása, alsósok és a 8. osztály

2019. március havi program

4. 12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében Huzella Péter koncert a művelődési házban(A komp.)
4. 16.00 Munkaértekezlet, előtte munkaközösségi megbeszélések
5. 17.00 Tájékoztató szülőknek a hit-és erkölcstan tantárgy választásáról (az egyházak képviselői)
6. 12.00–15.30 Étkezési térítési díj befizetése
7. 8.00 -Minősítési eljárás –Batizné Cseh Mária tanító
7. 14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 7.évf. (2 tanuló) –Kaposvár
8-ig Rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára
8. 14.00 Országos Logo Programozási verseny regionális forduló (3 tanuló)–Kaposvár
9. szombat Diákolimpia mezei futóverseny körzeti döntő –Zamárdi
11. 7.00 –13.00 Étkezési térítési díj befizetése
12. Szakma Sztár Fesztivál Budapesten,a BNV területén –7. évfolyamos tanulók
14. 10.00 Iskolai ünnepély és utána koszorúzás a Kossuth-szobornál (felsősök vendéglátása a Kossuth Körben)
15. „Talpra Magyar” Együttfutás (B.szabadi, Siójut, Ádánd)községi rendezvény
18-22. Fenntarthatóság, környezettudatosság témahete, zárása az ÖKONAP lesz 22-én
21. 10.00 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny iskolai forduló 3-6. évf.
21-22. Tanulói adatlap módosításának lehetősége –8. osztály
22. ÖKONAP –TÁMOP pályázat fenntartási időszakában
22. 14.00 nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulója
25. 16.00 Munkaértekezlet –Adatvédelmi szabályzat elfogadása, egyéb
25. Szülői értekezlet a 3. osztályban –téma: idegennyelv-választás
28. 9.00-12.30 EFOP 1.3.8. pályázat keretében a nyírségi testvériskola viszontlátogatása
29. 9.00-12.30 Természettudományi laborgyakorlatok a Perczel Mór Gimnáziumban–7. évf.
29. 14-15.30 Iskolahívogatónap leendő elsősöknek és szüleiknek
30. szombat Simonyi Zs. Kárpát-medencei helyesírási versenymegyei fordulója Kaposváron –1 tanuló

március folyamán: „KINCSKERESŐ NAPOK” –alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek, pályázatok
– környezetismeret 2-4. évfolyam
– szépolvasó verseny 3-4. évfolyam 28-án, csütörtökön 14 órakor
– rajzkiállítás 1-8. osztályosok munkáiból a Kossuth Művelődési Körben
– rajzkiállítás alsó tagozatosok munkáiból a gólyafigyelő szolgálat és az év kiemelt élőlényei témában
-március havi egyéb jelentések a Tankerületnek-óralátogatások
-Kréta e-napló folyamatos vezetése
-tankönyvrendelés folyamata elindul
-TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség
-kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása
-EFOP pályázat –foglalkozások,kötelező programok szervezése lebonyolítása
-jelzőrendszeri megbeszélések
-munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
-folyamatos készülés 4 csapattal a Föld napja vetélkedőre
-folyamatos készülés a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyre–3 tanuló
-folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
-folyamatos készülés K&H versenyre 1 csapattal
-folyamatos készülés a Katasztrófavédelmi versenyre
-folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyekre
-ÖKO munkacsoport megbeszélései
-NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
-SPORT:házimagasugró verseny
-DÖK: farsang értékelése, tanulmányi versenyek szervezésének segítése
-iskolai KRÓNIKA készítése
-SZKV összekötő
-Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
-iskolai HONLAP frissítése
-ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
-ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon-könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
-tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat -védőnő
-faliújságok aktualizálása, alsósok és az 5.osztály

2019. február havi program

1.                   Félévi értesítők kiosztása
4.       17.00  Szülői értekezlet –1. osztály
4.       17.00  Szülői értekezlet –4.a osztály
5.       17.00  Szülői értekezlet –8. osztály
6.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.       17.00  Szülői értekezlet –2.a, 2.b osztály
7.       17.00  Szülői értekezlet –3. osztály
7.       17.00  Szülői értekezlet –4.b osztály
7-ig              A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat
8.       10.00 „Szép Magyar Beszéd” verseny B.bogláron (5.o.1 fő)
8.       14.00 nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója
8.       14.30 Bolyai Természettudományi Csapatverseny a siófoki Vak Bottyán iskolában–4.b 2 csapattal
11.      8.00 Félévi tantestületi értekezlet –4. tanítás nélküli munkanap
11. 7-13.00 Étkezési térítési díj befizetése
11.               Jégvirág Dél-dunántúli Terematlétika RegionálisVerseny (B. szemes)
11-15.         Projekthét –farsang hete az alsóban12.18.00Szülői értekezlet –6.bosztály
12.    17.00  Szülő értekezlet –7.a osztály
13.                Szülői értekezlet –6.a osztály
15.                Cirkuszlátogatás Budapesten –alsó tagozat
15.    14.00  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 5-8. osztályosoknak Siófokon (15tanuló)
18.    12.00  EFOP program,(B komp.) –előadás,a nemzetközi együttműködések jelentőségének bemutatása
18.    17.00   Szülői értekezlet –7.b osztály
18-ig             Jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba
22. 14-18.00 FARSANG a felső tagozatosoknak a polgárőrök felügyeletével –DÖK szervezés
25.      10.00 Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, megemlékezés az aulában 5-8.o.
25.     12.00 EFOP program, (A komp.) –forradalmi témájú dramatikus színházi előadás
25 –március 1-ig „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
27.      14.00 Ifjúsági hangverseny 3. előadása Siófokon a KIKK-ben
28.                 10. KRÉTA Roadshow, Kaposvár
28.      14.00  Települési Gyermekvédelmi Tanácskozás a Polgármesteri Hivatalban

február folyamán:

„KINCSKERESŐ NAPOK”–alsó-felső tagozatos tanulmányi versenyek hirdetése

-Iskolagyűlés
-szülői értekezletek 5.o.
-Kréta e-napló folyamatos használata
-TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség
–úszásoktatás a 3. 4. évfolyamon február 25-ig!
-TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség
–kötelező programok szervezése lebonyolítása
-február havi egyéb jelentések a Tankerületnek
-Nagy Lucia tanítóképzőbe járóhallgató hospitálása a 4.a osztályban -óralátogatások
-rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára, leadásuk március 8-án, pénteken-vezetői megbeszélések hétfőnként 10 órakor-munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
-tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
-folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre –4.b2 tanuló
-folyamatos készülés a Bókay Árpád biológia versenyre 2 tanulóval
-folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 4 csapattal
-folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
-folyamatos készülés K&H versenyre-folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyre
-ÖKO munkacsoport megbeszélései
-Örökös Ökoiskolai pályázat megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
-DÖK: farsang szervezése, lebonyolítása
-NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
-jelzőrendszeri megbeszélés, Ács Bernadett szociális segítő tevékenysége elkezdődik
-az aula farsangi díszbe öltöztetése18-án
-SPORT: házi magasugróverseny
-iskolai KRÓNIKA készítése
-SZKV összekötő-Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
-iskolai HONLAP frissítése
-ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
-ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
-könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
-tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat
-védőnő
-faliújságok aktuálissá tétele alsósok és az 5. osztály

2019. január havi program

Január

3. Téli szünet utáni első tanítási nap („B” hét csütörtök)
 3-tól év végéig Papíralapú naplók és tájékoztatók vezetése tanév végéig folyamatosan
 4. Siójuti tanulók havi buszbérletének rendezése, kiosztása
 7. 9.00 Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti elődöntő Siófok IV. kcs.
 9. Tanulók fotózása, egyéni és osztályképek készítése meghívott fotóssal – 3. 4.7. évfolyam
 9-től   NETFIT mérés kezdete (április 26-ig kell elvégezni)
14. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
15. 7.00-13.0 Étkezési térítési díj fizetése
 18. Kölyökatlétika verseny Bonyhádon alsó tagozatosoknak
 19. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga 8. osztályosoknak (14 tanuló)
 25.   I. félév vége
 25. 14.00 Munkaértekezlet, utána tagozatonként félévi osztályozó értekezlet (ügyeletet felmérni)
 28-tól KRÉTA e-napló hivatalos bevezetése, szülőknek hozzáférés kiosztása
 28.  12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében Huzella Péter koncertje a művelődési házban
 28.  9.00 Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti elődöntő Siófok III. kcs.

 Február

1.  8.00 Iskolagyűlés, igazgatói dicséretek kiosztása
 1. Félévi értesítők kiosztása a tanulóknak
 1. 12.00 Félévi beszámolók, statisztikai lapok leadásának határideje
 11. 8.00 Félévi tantestületi értekezlet – 3. tanítás nélküli munkanap (ügyeletet felmérni)

Január folyamán:
 – Cseprekálné Sas Zsófia gyakornok mentorálása (Zsófi portfóliót ír)
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása
– Somogyi Tímea gyakornok mentorálása
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– óralátogatások
– január havi adatszolgáltatások, jelentések a Siófoki Tankerületi Központnak és más adatkérőknek
– vezetői értekezletek hétfőnként
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– tanulmányi versenyekre való jelentkezés – Bendegúz anyanyelvi és Alapműveleti matematika
– folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 4.b
– folyamatos készülés a Bókay Árpád biológia versenyre 2 tanulóval
– folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 4 csapattal
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülés az Öveges József fizikaversenyre
– folyamatos készülés K&H versenyre
– folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével)
– jelzőrendszeri megbeszélések
 – félévi eredmények összegzése
– fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– naplók, szöveges értékelések, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
 – ÖKO munkacsoport megbeszélései
– DÖK: iskolagyűlés megszervezése
– SPORT: Diákolimpia teremlabdarúgó bajnokságok Siófok és Kölyökatlétika/házi kosárlabda mérkőzések
 – házi tanulmányi versenyek hirdetése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– iskolai KRÓNIKA készítése
– SZKV összekötő
– iskolai HONLAP frissítése
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– faliújságok aktuálissá tétele alsósok és a 6.b

2018. december havi program

TÉLI SZÜNET: 2018. december 27 – 2019. január 2-ig
Utolsó tanítási nap: december 21. péntek
Első tanítási nap: 2019. január 3. „B” hét csütörtök

december

3 -ig DIFER- mérés határnapja – 1. osztály
3. 8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 5. osztály
3. 1. óra Nagy Csaba tárogatóművész előadása a Rákóczi szabadságharcról, a kuruc korról
3. 16.00 Alapítványi ülés
4.  14.00 2. Ifjúsági hangverseny a siófoki KIKK-ben
5. 12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
5. 8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 6.a osztály
6. 13.30 Mikulásműsor alsósoknak a művelődési házba
7-ig 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a középiskolai írásbeli felvételire
7.  13.30 Kabóca Bábszínház előadása az alsósoknak a művelődési házban
7. 15-18 óra Mikulás-buli a felsősöknek – a DÖK szervezésében és a polgárőrök felügyeletével
9. 17.00 Községi 2. adventi gyertyagyújtás az 5.o. és a kisénekkar szereplésével
11. 8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 6. évfolyam
10. Fenyőfa felállítása az aulába délelőtt, díszíti a felső tagozat kedden
10. 16-18 óra Fogadóóra a 8. osztályos szülők részére
11.  7-13 óra Étkezési térítési díj fizetése
12.  8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 6. b osztály
13. 11.00 Színházlátogatás Veszprémbe A dzsungel könyve c. előadásra – 6.8. évfolyam
13. 18.00 Művészeti iskola zenetagozatának és tanárainak jótékonysági karácsonyi koncertje az aulában
14. 14-15 óra Bolhapiac az aulában a DÖK szervezésében
15-ig   E-naplóban az adminisztráció naprakésszé tétele
15. szombat 3. tanítás nélküli munkanap – Tantestületi szakmai nap, csapatépítés
17.  8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 7. évfolyam
18. 13.30 Batyu Színház előadása Holle anyó címmel az alsósoknak a művelődési házban
20. 17.00 Karácsonyest a 4. osztályosok szüleinek
21. 8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 8. osztály
21. 10.00 Karácsonyi ünnepély – 4. évfolyam szereplésével
21. 19.00 A Siófoki V.B. Ált. Isk. és AMI néptánc tanszakának karácsonyi műsora Siófokon a KIKK-ben

 december folyamán:

 • Óralátogatások
 • Béndek Lola gyakornokok mentorálása
 • Somogyi Tímea gyakornok mentorálása
 • TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
 • EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
 • jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
 • vezetői megbeszélések minden hétfőn
 • havi elszámolás a tankerületben
 • leltározás és a leltárjegyzék beküldése a Tankerületbe
 • fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
 • ügyelet felmérése 15-re és a téli szünet munkanapjaira
 • tanulmányi versenyekre való jelentkezés
 • munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
 • gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek 3-8. évfolyam
 • ÖKO munkacsoport megbeszélései fokozott odafigyelés szelektív hulladékgyűjtésre, szemétszedés
 • Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 4.b
 • Folyamatos készülés a Bókay Árpád biológia versenyre 2 tanulóval
 • Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 4 csapattal
 • folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
 • folyamatos készülés K&H versenyre
 • Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (B.szabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
 • Adventi készülődés: ajándékok, dekoráció…
 • Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
 • ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
 • ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
 • Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
 • SZKV összekötő
 • Iskolai HONLAP frissítése
 • faliújságok aktualizálása: alsósok és a 6.a osztály
 • könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
 • tisztasági-és szűrővizsgálatok – védőnő

NOVEMBER havi iskolai program

5.                       Őszi szünet utáni első tanítási nap („A” hét hétfő)
5. 16.00            Munkaértekezlet a pedagógusoknak
6. 12.00            EFOP 1.3.8. pályázat keretében előadás a társadalmi egyenlőségről (A komp.)
6. 12.00            EFOP 1.3.8. pályázat keretében kézműves foglalkozás (B komp.)
7. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
7.       8.00        Fogászati szűrővizsgálat – 8. osztály
9.        8.30-     Nyílt nap a Baross Gábor Szakközépiskolában Siófokon 8.o.
10. szombat Pályaorientációs nap – 1. tanítás nélküli munkanap
10. 14.00          Idősek napja a Művelődési Házban – kisénekkar és a kreatívosok szerepelnek
11. 14.00           Idősek napja a Kossuth Műv. Körben –kisénekkar és a kreatívosok szerepelnek
12. 7.00-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
12-ig                  Év eleji minimummérés eredményinek leadása matematikából és szövegértésből – 3. 5. évfolyam
13.8.00-10.00 Nyílt nap óvónőknek az 1. osztályban
13. 10.00         Magyar nyelv napja alkalmából megemlékezés – 6. évfolyam
14.  8.00          Fogászati szűrővizsgálat – 7.a osztály
15.8.00-9.45    Nyílt tanítási órák szülőknek a 2. 3. évfolyamon, IKT-val támogatott bemutató órák
17. 20.00         Jótékonysági bál a művelődési házban az SZKV szervezésében
19.20                Hüllőbemutató az aulában
19.      12.00     EFOP 1.3.8. pályázat keretében sportprogram (B komp.)
19.      12.00     EFOP 1.3.8. pályázat keretében egészséges életmód előadás (A komp.)
20.8.00-10.45  Nyílt tanítási órák szülőknek a 4. évfolyamon, IKT-val támogatott bemutató órák
21.  8.00          Fogászati szűrővizsgálat – 7.b osztály
21 14.00          Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai forduló – 5-8. évfolyam
22.8.00-12.35 Nyílt tanítási órák szülőknek a 5.6.7.8. évfolyamon, IKT-val támogatott bemutató órák
21. 8.00-         Nyílt nap a Perczel Mór Gimnáziumban Siófokon – 8.o.
21.
9.00-         Nyílt nap a Krúdy Gyula Szakközépiskolában Siófokon – 8.o.
23-ig                Adatok küldése a Oktatási Hivatalnak a 6.8. évfolyam Kompetenciaméréséhez
25-ig                Pedagógus portfólió feltöltés az OH felületére
26. 17.00         Szülői értekezlet – 1. osztály
28. 8.00          Fogászati szűrővizsgálat – 5. osztály
28-30.            EFOP 1.3.8. pályázat keretében Testvériskolai kirándulás Nyíribronyba és Tornaljára – 50 fő

 december:

 1. szombat 2. tanítás nélküli munkanap – Őszi nevelési értekezlet
                   (belső továbbképzés, KRÉTA elektronikus napló használata)

 November folyamán: „KINCSKERESŐ NAPOK”
– alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek hirdetése

– Óralátogatások

– Béndek Lola gyakornok mentorálása

– Cseprekálné Sas Zsófia gyakornok mentorálása

– Somogyi Tímea gyakornok mentorálása

– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon

– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása

– Havi elszámolás a tankerületben

– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek

– Naplók, szakköri naplók ellenőrzése munkaközösség-vezetők és ighk.

– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés

– Bendegúz Tudásbajnokság levelezőverseny angol, történelem, magyar irodalom, természetismeret, biológia folyamatos készülés 6.7.8. o. tanulókkal

– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 4.b

– Folyamatos készülés a Bókay Árpád biológia versenyre 2 tanulóval

– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 4 csapattal

– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival  – jelzőrendszeri megbeszélések

– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint

– Gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülők felé 3-8. évfolyam

– DIFER mérés az 1. évfolyamon – november 30-ig

– SPORT: Kiliti Kupa teremfoci a Siófok-Kiliti iskolában 8-án

– vezetői megbeszélések minden hétfőn

– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint

– ÖKO munkacsoport megbeszélései: fokozott odafigyelés szelektív hulladékgyűjtésre, szemétszedés

– Adventi koszorú készítése

– Védőoltások, szűrő-és tisztasági vizsgálatok – védőnő

– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése

– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam

– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam

– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése

– SZKV összekötő

– Iskolai HONLAP frissítése

– Alapítványi ülés

– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)

– faliújságok aktualizálása: alsósok és a 7.b osztály

2018. október havi program

1-15.   Adatszolgáltatás, statisztika KIR-STAT
1. 16.00- Munkaértekezlet
2. 17.00  Szülői értekezlet – 4.b osztály
3. 8.00 Fogorvosi szűrővizsgálat – 3. osztály
10.00 Idegenforgalmi-és vendéglátóipari szakmák bemutatása a Hotel Azúrban – 8.o.
3. 12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében koncert a művelődési házban
4. 17.00 Pályaválasztási középiskolai tájékoztató a középiskolák képviselőinek részvételével
5. 10.00 Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról a művelődési házban,
utána koszorúzás a Batthyány-szobornál a templomkertben (7. osztályosok műsora)
8. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
8. 17.00  Szülői értekezlet – 4.a osztály
10. 8.00  Fogorvosi szűrővizsgálat – 2.a osztály
10. 9.00  Diákolimpia mezei futóverseny körzeti elődöntő Siófok-Sóstón I-IV. kcs.
10. 12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében színházi előadás a művelődési házban
11. 10.30  Hatósági ellenőrzés – Tűzoltóság
11. 7.00-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
12-ig    1. osztályos tanulók előzetes felmérése /névsor DIFER-hez/
12.       9.00-12.30 Természettudományi laborgyakorlatok 8.o. a Perczel Mór Gimnáziumban
13. szombat TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – „Egészségnap 1.” alsó tagozat
15.        Tanulók fotózása, egyéni és osztályképek készítése meghívott fotóssal
17. 8.00  Fogászat – 2.b osztály
18.         Év eleji minimummérés matematikából és szövegértésből – 3. 5. évfolyam
18. 9.00  Siófoki Szakképző Centrum Baross Tanműhely bemutatása a 8. osztályosoknak
19. 10.00 Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából a művelődési házban (8. osztály műsora)
19. 17.00 Községi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a művelődési házban, utána koszorúzás a temetőkertben (8. osztály műsora)
22. PIHENŐNAP – ledolgozva október 13-án, szombaton (Egészségnap 1.)
24. 8.00  Fogorvosi szűrővizsgálat – 1. osztály
24-25. 15.00-18.00 Papírgyűjtés – SZKV szervezés
25. 13.30 Munkaalkalmassági vizsgálat az orvosi szobában (Dr. Mihályka E.)
26-ig     OH felé létszámjelentés a DIFER-hez

Őszi szünet: 2018.10.29 – 11.02-ig; utolsó tanítási nap: 2018.10.26. (péntek);
első tanítási nap: 2018.11.05. A hét hétfő

október folyamán

 • Óralátogatások
 • Béndek Lola gyakornokok mentorálása
 • Cseprekálné Sas Zsófia mentorálása
 • Somogyi Tímea mentorálása
 • TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
 • EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
 • ÖKO munkacsoport aktuális feladata: papírgyűjtés
 • Havi elszámolás a tankerületben
 • szülői értekezlet – 6. évfolyam
 • 26-ig szociometriai mérés elkészítése és kiértékelése
 • Mesemondó hét az alsó tagozaton a 4. évf. részvételével
 • tanulmányi versenyekre való jelentkezés
 • „Krúdy-napok” Pályaorientációs nap 8. osztály
 • jelzőrendszeri megbeszélések
 • vezetői megbeszélések minden hétfőn
 • munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
 • fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
 • felmérések összegzése, tapasztalatainak felhasználása
 • DITE védőoltás 6. osztályosoknak, HPV védőoltás a 7.o. lányoknak az orvosi szobában, és pótoltások az orvosi rendelőben; orvosi-védőnői szűrővizsgálat, a kiszűrt tanulók szakrendelésre irányítása, tisztasági vizsgálat – védőnő
 • Iskolai KRÓNIKA szerkesztése, SZKV összekötő
 • HONLAP frissítése
 • Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
 • ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
 • ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
 • könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
 • faliújságok aktuálissá tétele alsósok és a 7.a osztály

2018. augusztus-szeptember havi program

23. 9.00  Alakuló tantestületi értekezlet
27. 8.00 Munkaértekezlet
27. 8.30 Osztályozóvizsga
27. 9.00   Javítóvizsgások első konzultációja
28. 9.00 Tankerületi tanévnyitó értekezlet a mi iskolánkban
29. 10.00-18.00 Tankönyvosztás
30. 8.00 Javítóvizsga
31. 8.30 Tanévnyitó tantestületi értekezlet
31. 17.00 Tanévnyitó ünnepély és az Igazgatónő búcsúztatása nyugdíjba vonulása alkalmából

Az iskolavezetés által ellenőrzött szeptemberi feladatok aláhúzva

1. (“A” hét) Első tanítási nap

 • tanuló-és felnőtt ügyelet megszervezése
 • tűz- és balesetvédelem, házirend megbeszélése
 • órarenddiktálás
 • napközis csoportok /tevékenység, ebédeltetés megszervezése/ Tóthné
 • felelősök kijelölése/benti cipő, hetesek, szekrény

1. délelőtt tankönyvosztás
1. 17.00 Szülői értekezlet az 1. osztályban
4. 15.30 Művészeti iskolások pótbeíratása (hangszer)
5-ig A Siófoki Tankerületnek jelentenünk kell 1 delegálttag nevét a DÖK Tanácsba
5-ig Éves beszámoló megküldése a tankerületnek
6. 17.00 ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az aulában, utána az 7.a és 7.b osztályban szülői értekezletek 18.00-tól
7-ig Végleges tantárgyfelosztás feltöltése a KRÉTA rendszerbe
15-ig Éves munkaterv beküldése a tankerületbe
15-ig Tankönyvek pótrendelése
17. 14.00 5. osztályosok átadása
17-től 13.00 Úszásoktatás beindítása a 3. osztályban (minden hétfőn)
20-tól 13.00 Úszásoktatás beindítása a 4. évfolyamon (minden csütörtökön)

1. héten – a kiosztott nyilatkozatok begyűjtése, összesítése, leadása Bogdánnénak
fejlesztő foglalkozások megszervezése, indítása SNI tanulók számára

14 – ig naplók, szakköri naplók, tájékoztató füzetek rendbetétele
            – napközis foglalkozási terv elkészítése
            – szaktantermek, szertárak rendbetétele, kulcsrend
            – teremórarendek kifüggesztése a termek ajtajára

30-ig – KIR rendszer aktualizálása
-KRÉTA rendszer feltöltése

28-igtanmenetek aktualizálása
            – osztályfőnöki foglalkozási tervek elkészítése

28– ig szakkörök tematikájának elkészítése, résztvevők névsorának leadása
           szülői értekezletekről feljegyzések, családlátogatások
           – szociometriai felmérések készítése

szeptember folyamán:

– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– Munkaközösség vezetői megbeszélés – ighk., mk. vezetők részvételével
– Siófok Környéki Diáksport Bizottság tanévnyitó értekezlete Siófokon
– Étkezési térítési díj fizetése
– Családlátogatás az 1. és 5. osztályosoknál
– ÖKO munkacsoport megbeszélése
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Tanulmányi versenyek és vetélkedők, levelezős tanulmányi versenyek hirdetése
– Színház-és Ifjúsági hangverseny látogatás megszervezése
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése, SZKV összekötő
– HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– DÖK munkájának indítása
– SPORT: házi foci-és kézilabda bajnokság a felső tagozaton
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
(Bálint Adrienn, és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– TŰZRIADÓ próba
– Faliújságok aktuálissá tétele
– ISKOLAALMA osztása adminisztrálása – 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása
– Fogászati szűrővizsgálat
– HPV védőoltás engedélyeinek begyűjtése a védőnővel egyeztetve – 7.o. lányok
– Kötelező oltások, tisztasági vizsgálat – védőnő
– Diákigazolványok rendelése, pótlása
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)

2018. június havi program

„ A világ csak addig kegyetlen, míg küzdünk vele: a győztes előtt siet meghajolni.” (Móra Ferenc)
„ Mégis jó az Isten. Életem értesítőjében csak ezzel a tétellel lesz kerek a bevégzett tananyag.”
(Móra Ferenc: Bevégzett tananyag)

június

1-13. Tartós tankönyvek leadása Bertáné Várai Ildikónak osztályonként megbeszélt időpontban

1. 16.00 Óvodai búcsúzó ünnepély
1. 17.00 Pedagógusnap az aulában az SZKV szervezésében
4. 10.00 EFOP-1.3.8. pályázat keretében érzékenyítő tréning az ének teremben ( B komponens)
4. 17.00 Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés az aulában, koszorúzás a Trianon-szobornál (iskolai és községi megemlékezés egyben)
6. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
11. 7.00-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
11-12-13. Továbbképzés „Élmény tanulni” Kaposvár
11. Üzemlátogatás a Paksi Atomerőműben – 8. évfolyam
12. 14.00 POK által hirdetett tanulmányi versenyek megyei díjátadója Kaposváron (Csillik Sz., Zrinyi B.)
12. 14.00 Munkaértekezlet
14. TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – „Egészségnap 2.”
14.15. A tanulói öltözőszekrények rendbetétele, szekrénykulcsok leadása
15. 8.00 Iskolagyűlés a DÖK szervezésében az aulában – igazgatói dicséretek átadása
15. 9.00 „Kisballagás” – búcsú a diákoktól
15. 6. tanítás nélküli munkanap – DÖK sportnap, felsős (TÁMOP fenntartás)(alsós: 05.30.)
15. 15.00 „Utolsó osztályfőnöki óra” – 8. osztályosok búcsúznak a pedagógusoktól
15. 16.00 Tanév végi osztályozó értekezlet tagozatonként
16. 9.00 BALLAGÁS – 8. osztályosok OKLEVÉL – és JUTALOMKÖNYV ÁTADÁSA
18. 10 óráig Beszámolók és statisztikai lapok leadásának határideje
18. 10 óráig Aláírásra leadni az igazgatónak, bizonyítványokat, törzslapokat, jutalomkönyveket, okleveleket (naplókat még nem)
18. 17.00 Művészeti iskola tanévzáró ünnepélye a KIKK-ben Siófokon
18-25-ig Munkanapok (nyári ügyelet szervezése; tantermek, szertárak, szekrények, padlás, iskola rendben hagyása, elpakolás festésre, termek átadása, taneszközök leltár szerinti átnézése, javításra leadása, selejtezés, TÁMOP adminisztráció)
19. 17.00 TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY – bizonyítványosztás
19.20. 14-18ó Beiratkozás és visszairatkozás a művészeti iskolába Siófokon
20-ig Osztálynaplók, szakköri naplók lezárása és leadása
20-22. Beiratkozás a középfokú iskolákba – végzős diákok
22. 8.00 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet – év végi beszámoló elfogadása, és a kompetencia mérés intézkedési tervének elfogadása
25-29. Iskolai ÖKO-tábor – Magyarhertelend
25-29. EFOP 3.3.5. Nyári tábor az iskolában 20 tanuló

július

2-tól Nyári napközis ügyelet kezdete (július 2 – augusztus 3-ig)

folyamán:

– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség és adminisztrálás
– EFOP pályázatok adminisztrálás
– június havi jelentések a Tankerületnek
– ÖKO munkacsoport: éves munka értékelése
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– faliújságok aktuálissá tétele 7.o.
– jelzőrendszeri megbeszélés
– SPORT: házi focibajnokság felső tagozat
– MŰVÉSZETI ISKOLA: hangszeres vizsgák
– iskolai KRÓNIKA készítése, SZKV összekötő
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– iskolai HONLAP frissítése, megújítása
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)

2018. május havi program

„ Mindnyájan ismeritek a gólyahírvirágot. Korán tavasszal, a gólya érkezése idején tele van vele a rét, vízszél, patakpart, aranylik tőle nagy határ mező. Mintha csak mesebeli tündérek csillogtatnák aranyhajukat a tavaszi napsugárban. ( Móra Ferenc: A vízimolnár lánya)

MÁJUS

2.  16.00 Munkaértekezlet Igazgató
3.      IV. kcs. Atlétika Négy-próba Bajnokság Diákolimpia megyei döntő Meszlényi G.
3.  13.00 Égből pottyant szerencsetojás c. környezettudatos interaktív mese alsósoknak a művházban Szabó Zs.
7.     III. kcs. Atlétika Négy-próba Bajnokság Diákolimpia megyei döntő Meszlényi G.
7.   12.00-15.30 Étkezési térítési díj befizetése Tóthné, Pedasszisztens
7.  9.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében kulturális program az ének teremben (A komp.) Projekt team, of.
8.  II. kcs. Atlétika Három-próba Bajnokság Diákolimpia megyei döntő Meszlényi G.
9.  III.IV. kcs. Atlétika Egyéni-és váltóverseny Bajnokság Diákolimpia megyei döntő Meszlényi G.
12.  (szombat) nyelvÉSZ Nemzetközi anyanyelvi tanulmányi verseny országos döntő Szegeden – Csillik Vilmos, Csillik Szilárd Ruppert E.
12.  (szombat) „Hajlik a meggyfa” népdaléneklési verseny Szennán Fodor J.
14.  7.00-13.00 Étkezési térítési díj befizetése Tóthné, Pedasszisztens
15.  8.00-14.00 Szentannainé Daku Erzsébet minősítő eljárása Igazgató
16.  8.00-12.00 Országos Idegen nyelvi Kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamnak Szabó Zs.
18-ig    Szülők tájékoztatása a gyenge tanulmányi eredményekről Osztfők., Szaktanárok
22.  Év végi házi kompetenciamérés magyar – 2.3.4. évfolyam Tanítók, Szabó Zs
23. Év végi házi kompetenciamérés matematika, magyar – 5.7. évfolyam Szaktanárok, Szabó Zs.
23. 8.00-12.00 Országos Kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamnak Szabó Zs.
24.  Év végi házi kompetenciamérés matematika – 2.3.4. évfolyam Tanítók, Szabó Zs
24.  Tanulmányi kirándulás a felső tagozatnak Osztályfőnökök
24.  Somogy megyei gyermek és ifjúsági néptánc fesztivál Siófokon – Művészeti iskola szervezése
26.  (szombat) Községi gyermeknap az SZKV szervezésében, kisénekkar szerepel – osztályfőnökök hirdetik Fodor J.
26. (szombat) Simonyi Zs. Kárpát- medencei helyesírási verseny országos döntő Budapesten – Csillik Szilárd 8.b Ruppert E.
26.  MINI-KRESZ „Pindur-Pandúr” Ki mit tud országos vetélkedő Bp. 1.2. o. csapatok TÁMOP fenntartás Megyeri N., Sulyokné
26.  Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság országos döntő magyar irodalomból Szegeden – Varga Eszter 7.o. Föcsökné
28. 12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében kulturális program az aulában az iskola összes tanulójának Projekt team,

JÚNIUS

1.   17.00 Pedagógusnap az SZKV szervezésében Igazgató
4.  17 óra Nemzeti összetartozás napja – községi ünnepély 4-8. évfolyamig Lékáné, of., ig.,ighk.

folyamán:„KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek és eredményhirdetések

 • szépolvasó verseny az alsóban 7-én a könyvtárban Verhásné, Megyeri N.
 • szépíró verseny az alsóban Lékánészép
 • író verseny a felsőben Ruppert E.szépéneklő verseny 1-6. évf., 14-én 14 órakor az
 • ének teremben Fodor J., Bogdánné
 • térképismereti verseny a felsőben Somogyi T.

– anyák napi ünnepségek az osztályokban tanítók, osztályfőnökök
– tanulmányi kirándulások az alsó tagozaton tanítók
– óralátogatások igazgató, BECS
– magántanuló beszámoló vizsgái (E.F. 8. o.) Szaktanárok, Bogdánné
-TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség: kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása Érintettek
– május havi egyéb jelentések a Tankerületnek igazgató, igh., iskolatitkár
– tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendők Föcsökné, Sulyokné, Bertáné
– szülői értekezletek osztályfőnökök
– leendő 1. o. tanító látogatása az óvodában Lelkesné
– leendő 5.-es osztályfőnök látogatása a 4. osztályban Meszlényi G.
– nyári jutalomtábor szervezése (TÁMOP fenntartás) táboros team
– 8. évfolyam felvételi eredményeinek összegzése Szabó Zs., Meszlényi G.
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők, adminisztrálás M. G., D.L., Iskolatitkár
– napközis igények felmérése a 2018/2019-es tanévre Bogdánné
– nyári napközis igények felmérése 1-8.o. (július 2 – augusztus 3-ig) Bogdánné
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint mk. vezetők
– tanulók vizsgálata a Pedagógiai Szakszolgálatnál Szabó Zs.
– faliújságok aktuálissá tétele 6.b Bársony I.
– DÖK gyűlések Bársony I.
– ÖKO munkacsoport megbeszélései Szabó Zs.
– folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, jelzőrendszeri megbeszélés Tóthné
– iskolai KRÓNIKA készítése, SZKV összekötő Formódiné
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése Ravasz I.., Fodor J.
– iskolai HONLAP frissítése, megújítása Igazgató, Bogdánné
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon Iskolatitkár
– HPV oltás 7.o. lányok; tisztasági vizsgálat; 8.o. eü. lapjának kiosztása – védőnő Bogdánné
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó) Batizné, Megyeri N.

2018. április havi program

„ Mindnyájan ismeritek a gólyahírvirágot. Korán tavasszal, a gólya érkezése idején tele van vele a rét, vízszél, patakpart, aranylik tőle nagy határ mező. Mintha csak mesebeli tündérek csillogtatnák aranyhajukat a tavaszi napsugárban. ( Móra Ferenc: A vízimolnár lánya

április
1. 2.3.          Húsvét – Tavaszi szünet
4.                 Munkaértekezlet Igazgató
4.                 Siójuti tanulók háromhavi buszbérletének rendezése, kiosztása Iskolatitkár, Pedassziszt.
6.   14.00-   Versmondó előválogató felső tagozatosoknak a művelődési házban Ruppert E.
9.   12.00-  Tablókép-fotózás Szabó Zs., Meszlényi G.
9.   13.30-  Versmondó verseny alsó és felső tagozatosoknak a Kossuth Művelődési Körben Batizné, Ruppert E.
10.               Intézményi tanfelügyelet Igazgató, BECS
10.               Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedő régiós fordulója 1 csapattal Pécsett Tóthné
10.  15.00  Színházlátogatás Veszprémbe – Szent Péter esernyője (7.o.) Föcsökné
11.  14.00  Alapműveleti Matematikaverseny területi fordulója Siófokon a Beszédes iskolában Ravasz I., Meszlényi G.
11.  15-18 ó Papírgyűjtés és műanyagkupak-gyűjtés – SZKV szervezés
12.  15-18 ó Papírgyűjtés és műanyagkupak-gyűjtés – SZKV szervezés
11.                József Attila Szavalóverseny Balatonszárszón – 2 tanuló Ruppert E.
10.  12.00-15.30 Étkezési térítési díj befizetése Tóthné, Pedasszisztens
11.  7.00-13.00 Étkezési térítési díj befizetése Tóthné, Pedasszisztens
12.13.14.     „Szép Magyar Beszéd” verseny országos döntője Balatonbogláron –1 tanuló Ruppert E.
12. 8.00-18.00 Leendő 1. osztályosok beíratása 1. nap Igazgató, Ighk,, Iskolatitkár
13. 8.00-17.00 Leendő 1. osztályosok beíratása 2. nap Igazgató, Ighk., Iskolatitkár
13.                Szaktanácsadó látogatása földrajz órán – 8.b osztály Somogyi T.
13. 14.00    Bendegúz Tudásbajnokság levelezős verseny megyei fordulója Siófokon – 8 tanuló Kovács D., Föcsökné
13. 18.00-22.00 „Szakmák éjszakája” országos rendezvény 7. osztályosoknak és szüleiknek a szakképző iskolákban Föcsökné
16. 8.00      Holocaust áldozatainak emléknapja – megemlékezés az aulában az 5-8.évfolyamnak Bársony I., Ruppert E.
16. 10.00-10.50 EFOP 1.3.8. pályázat keretében sportprogram – Katus Attila (B komp.) és 5-8. évfolyam Projekt team, of.
17.18.          Ásványkiállítás-előadás és vásár az aulában – Mondik Csaba
17. 17.00    Szülők-nevelők fóruma az alsó tagozaton, szakmai beszélgetés az aulában Igazgató
18. 17.00    Szülők-nevelők fóruma a felső tagozaton, szakmai beszélgetés az aulában Igazgató
18. 14.00- Német nyelvi vetélkedő az 5-8. évfolyamnak – TÁMOP pályázat fenntartási időszak Bársony I.
20. 13.30- Kabóca Bábszínház előadása alsó tagozatosoknak a művelődési házban Alsós mk.
21. szombat 5. tanítás nélküli munkanap – Tantestületi szakmai nap Igazgató
23 – 27.     Fenntarthatóság, környezettudatosság témahete, zárása az ÖKONAP lesz 27-én Daku E., Somogyi T.
25. 17.00   Szülői értekezlet – 7. osztály Föcsökné
26. 17.00   Szülői értekezlet – 6.a osztály Kovács D.
26. 17.30   Szülői értekezlet – 6.b osztály Bársony I.
27-ig értesítés a 8. osztályosok felvételi eredményéről Szabó Zs., Meszlényi G.
27.            ÖKONAP – Környezetvédelmi és Madarak, fák napi vetélkedő–TÁMOP fenntartási időszak Kisignáczné, Somogyi T, Faragó K.

folyamán:              „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek és eredményhirdetések

 • Matematika verseny 1-4.évf.                   Daku E. Sulyokné
 • Szépolvasó verseny 3-4.évf.                    Megyeri N., Verhásné
 • Szépolvasó verseny 5-8.évf.                    Ruppert E.
 • Szépíróverseny 5-8.évf.                            Ruppert E.

– óralátogatások igazgató, BECS
– tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás Föcsök, Sulyokné, Bertáné
– hit- és erkölcstan felmérése a 2018-2019-es tanévre Bogdánné, Osztfők.
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása Érintettek
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása Projekt team, Osztfők.
– április havi egyéb jelentések a Tankerületnek Igazgató, Ighk, Iskolatitkár
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint Mk.vezetők.
– HHH tanulók szüleinek tájékoztatása negyedévente gyermekük tanulmányi munkájáról és magatartásáról Nádainé, Bársony I.
– Föld napja vetélkedő a Krúdy középiskolában Siófokon 2 csapattal Somogyi T.
– folyamatos készülés a Kárpát-medencei kincsei (hungarikum) vetélkedőre 7. o. – 9 tanuló Somogyi T.
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre 6.a, 7.o. 8.a – 9 tanuló Kovács D., Föcsökné
– folyamatos készülés a Böngész környezetismeret csapatversenyre 3.b – 3 tanuló Daku E.
– folyamatos készülés a Pindur-pandúr közlekedési vetélkedőre Megyeri N., Sulyok M.
– kontrollvizsgálatok szervezése (BTM) Szabó Zs.
– óvodalátogatás, találkozás a nagycsoportosokkal, hospitálás megkezdése az óvodában Leendő 1. o. tanító
– tanulmányi helyzet és kiemelten a gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek Tanítók, Ofők, Szaktanárok
– ÖKO munkacsoport megbeszélései Szabó Zs.
– SPORT: Diákolimpia Atlétika több-próba egyéni és csapatverseny Zamárdi II.III.IV. Meszlényi G.
– SPORT: Diákolimpia labdarúgás körzeti döntők– III. kcs. 10-én, II.IV.kcs. 12-én Meszlényi G.
– SPORT: Széchenyi Focikupa 27-én Meszlényi G.
– a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata folyamatban április 27-ig Meszlényi G., Drimmer L., Pedassziszt
– DÖK gyűlések Bársony I.
– anyák napi készülődés Osztályfőnökök
– védőoltás (HPV 7.o. lányok) és tisztasági vizsgálat – védőnő
– fogadóórák előzetes egyeztetés alapján Mindenki
– folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, jelzőrendszeri megbeszélések Tóthné
– iskolai KRÓNIKA készítése, SZKV összekötő Formódiné
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése Ravasz I.., Fodor J.
– iskolai HONLAP frissítése, megújítása Igazgató, Bogdánné
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon Iskolatitkár, Pedasszisztens
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon Iskolatitkár
– tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó) Batizné, Megyeri N.
– faliújság aktuálissá tétele az aulában – 6.a osztály Kovács D.
– Alapítványi ülés Szabó Zs.

2018. március
2018. február
2018. január
2017. december
2017. november
2017. október
2017. augusztus-szeptember