Aktuális, Programok

Tájékoztató március havi rendezvényekről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a vírusos időszak kapcsán az alábbi levelet kapták az iskolaigazgatók a Siófoki Tankerület Központ igazgatójától:

„Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!
Értesítjük Önöket, hogy 2020. MÁRCIUS 10-TŐL mindennemű program, kirándulás, verseny, díjátadó, stb. – további intézkedésig – felfüggesztésre kerül.
Kérjük Önöket, hogy ezen értesítésről a kollégáikat szóban, valamint a szülőket írásban tájékoztatni szíveskedjenek.

Tisztelettel: Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea, Tankerületi Igazgató”

A levél tartalma szerint egyenlőre a március havi programban hirdetett műsor (márc. 15.), versenyek, programok, és az osztályfőnök által hirdetett események nem lesznek megtartva.

Egyúttal kérem Önöket, ha gyermekük gyengélkedik, rossz a közérzete, lázas, köhög, ne engedjék iskolába, amíg teljesen meg nem gyógyul. Az iskola mosdóiban antibakteriális kézmosószert, a főbejáratnál kézfertőtlenítő automatát helyeztünk el.

Balatonszabadi, 2020. március 11.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm: Navrasics Endre igazgató sk.

Aktuális, Programok

2020. március havi program

2-6-ig               „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét a felső tagozaton
3.            15.00 Munkaértekezlet, utána munkaközösségi megbeszélések
4.            17.00 Tájékoztató szülőknek a hit-és erkölcstan tantárgy választásáról (az egyházak képviselői)
4.             8.00 Fotózás a felső tagozaton és a 4. osztályban
5.             8.00 Megyeri Nikoletta tanítónál szaktanácsadói látogatás a 3.b osztályban
5.           14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 6. évf. (2 tanuló) – Kaposvár
6.            8.00 Fotózás az alsó tagozaton
6.          14.00 Színházlátogatás Budapesten – 2. osztály
6-ig                 Rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára
10.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
10.        14.00 Munkaközösségi megbeszélés – magyar nyelv és irodalmat tanítók
11.    7.-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
11.         10.00 Diákolimpia mezei futóverseny körzeti döntő – Zamárdi
12.         14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 8. évf. (1 tanuló) – Kaposvár
12.         10.00 Iskolai ünnepély és utána koszorúzás a Kossuth-szobornál (alsósok vendéglátása a Kossuth Körben)
15.                   „Talpra Magyar” Együttfutás (B.szabadi, Siójut, Ádánd) községi rendezvény
17.         14.00 Munkaközösségi megbeszélés – matematikát tanítók
18.        13.00- Továbbképzés a Fenntarthatósági témahéttel kapcsolatban
18.        14.00 Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.a, 3.b osztály
19.                    Sas Zsófia tanítónál szaktanácsadói látogatás az 1.a osztályban
19.        10.00 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny iskolai forduló 3-6. évf.
19.                    Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében üzemlátogatás – 7. évf. (20 fő)
19-20.             Tanulói adatlap módosításának lehetősége – 8. évfolyam
20.       14.00 nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulója-Kaposvár
20.   14-15.30 Iskolahívogató nap leendő elsősöknek és szüleiknek
23-27.             Digitális Témahét a felső tagozaton
24.       14.00 Munkaközösségi megbeszélés – természettudományokat tanítók
26.                  Kovács Dóra angol tanárnál szaktanácsadói látogatása
27.                  Tablókép fotózás a 8. évfolyamon

március folyamán: „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek, pályázatok

 • Környezetismeret 2-4. évfolyam
 • Helyesírás 1-4. évfolyam
 • Szépolvasó verseny 3-4. évfolyam
 • Rajzkiállítás 1-8. osztályosok munkáiból a Kossuth Művelődési Körben
 • Rajzkiállítás alsó tagozatosok munkáiból a gólyafigyelő szolgálat és az év kiemelt élőlényei témában

– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak folytatása, óralátogatások
– Nagy Lucia főiskolai hallgató hospitálása a 3. a-ban (17.18.)
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása
– március havi adatszolgáltatások és egyéb jelentések a Tankerületnek és más adatkérőknek
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Kréta e-napló ellenőrzése
– tankönyvrendelés folyamata elindul
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség-kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival, iskolarendőrrel (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
– Folyamatos készülés a MÉH-ÉSZ Országos logikai versenyre – 1.b
– folyamatos készülés 8 csapattal a Föld napja vetélkedőre
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülés K&H versenyre 1 csapattal
– folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyekre
– Örökös Ökoiskolai pályázat megírása, megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
– SPORT: házi magasugró verseny
– DÖK heti gyűlések: farsang értékelése, tanulmányi versenyek szervezésének segítése
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– SZKV összekötő
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– iskolai HONLAP frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– faliújságok aktualizálása, alsósok és az 8.a osztály

Aktuális, Programok

2020. február havi program

3.     17.00    Szülői értekezlet – 5.b osztály
4.     14.00   Öveges József fizikaverseny iskolai forduló (4 tanuló)
4.     17.00   Szülői értekezlet – 5.a osztály
5.     17.00   Szülői értekezlet – 3.a osztály
5.     17.00   Szülői értekezlet – 3.b osztály
6-ig              A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat
6.     14 .00 „Mintha pásztortűz ég…”versmondó verseny Kaposváron (6.o. 1 fő)
6.     17.00   Szülői értekezlet – 1.a osztály
6.     17.00   Szülői értekezlet – 7.a osztály
7.     10.00  „Szép Magyar Beszéd” verseny B.bogláron (6.o. 1 fő)
6.     10.00   nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója – ALSÓ
6.     14.00   nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója – FELSŐ
7.     14.30  Bolyai Természettudományi Csapatverseny a siófoki Vak Bottyán iskolában-1 csapat
10.   17.00  Szülői értekezlet – 2. osztály
10.   17.00  Szülő értekezlet – 8.a osztály
10.   17.30  Szülői értekezlet –8.b osztály
11.    15.00  Színházlátogatás (A padlás – Sz.fehérvár) a Lázár Ervin Program keretében – 3.évf.
11.   14.00    Félévi tantestületi értekezlet
11.    17.00   Szülői értekezlet – 1.b osztály
12.    17.00  Szülői értekezlet – 6. osztály
13.    17.00  Szülői értekezlet – 4. osztály
13.    18.00  Szülői értekezlet – 7.b osztály
14.    13.30   Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
17.    10.00  Jégvirág Dél-dunántúli Terematlétika Regionális Verseny (B. szemes)
19.    14.00  Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.a, 3.b osztály
19-ig           Jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba
21.    14.00  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 5-8. osztályosoknak Siófokon (13 tanuló)
24-28.          Projekthét – farsang hete az alsóban
25.    8.00  Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, megemlékezés az aulában 5-8.o.
28.    délelőtt FARSANG az alsó tagozaton
28.  14.00-18.00 FARSANG a felső tagozatosoknak a polgárőrök felügyeletével – DÖK szervezés

február folyamán:

-„KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos tanulmányi versenyek hirdetése
– Étkezési térítési díj befizetése
– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak folytatása, óralátogatások
– Február havi adatszolgáltatások, jelentések a tankerületnek és más adatkérőknek
– Havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása – Nádainé Ivanics Andrea mentor
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás  a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára, leadásuk március 6-án, pénteken
– Tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos készülés a MÉH-ÉSZ Országos logikai versenyre – 1.b
– Folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Félévi eredmények összegzése
– E-naplók, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
– Örökös Ökoiskolai pályázat megírása, megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
– DÖK: heti gyűlések, farsang szervezése, lebonyolítása
– az aula farsangi díszbe öltöztetése 24-én
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
– SPORT: házi magasugró verseny
– Házitanulmányi versenyek hirdetése, rákészülés
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– SZKV összekötő
– Könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– Tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– Faliújságok aktuálissá tétele: alsósok és az 5.a osztály

Aktuális, Programok

2020. január havi programok

6.                             Téli szünet utáni első tanítási nap („A” hét hétfő)
7.                             Siójuti tanulók havi buszbérletének rendezése, kiosztása
8.     8.00               Fogászati szűrővizsgálat – 8.b osztály
8.   12.00-15.30    Étkezési térítési díj fizetése
8-tól                       NETFIT mérés kezdete (április 24-ig kell elvégezni)
8.    14.00               Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.b osztály
13.   7.00-13.00   Étkezési térítési díj fizetése
18.  10.00              Központi írásbeli felvételi vizsga 8. osztályosoknak (17 tanuló)
21.  14.00              Varga Tamás Matematikaverseny megyei forduló – 2 tanuló
24.                          I. félév vége
24.  14.00              Munkaértekezlet, utána tagozatonként félévi osztályozó értekezlet
29.  17.00              Szülői értekezlet – 4. osztály
31.                          EFOP 1.3.8. Testvériskolai pályázat befejező napja
31.    8.00             Iskolagyűlés, igazgatói dicséretek kiosztása
31.                          Félévi értesítők kiosztása a tanulóknak
31.                         Félévi tagozatos beszámolók leadásának határideje

Január folyamán:

– Óralátogatások
– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak kezdete
– Január havi adatszolgáltatások, jelentések a tankerületnek és más adatkérőknek
– Havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– A Munkaterv felülvizsgálat időpontja: 2020.01.24.
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása – Nádainé Ivanics Andrea mentor
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés – Bendegúz anyanyelvi és Alapműveleti matematika
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Félévi eredmények összegzése
– E-naplók, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– DÖK: heti gyűlések, az iskolagyűlés megszervezése
– SPORT: Diákolimpia teremlabdarúgó bajnokságok Siófok /házi magasugró verseny
– Házitanulmányi versenyek hirdetése, rákészülés
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– SZKV összekötő
– Könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– Tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– Faliújságok aktuálissá tétele: alsósok és az 5.b osztály

Aktuális, Programok

2019. december havi program

TÉLI SZÜNET: 2019. december 23 – 2020. január 5-ig
Utolsó tanítási nap: 2019. december 20. péntek
Első tanítási nap: 2020. január 6. „A” hét hétfő

2.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 5. évfolyam
3.     16.00 Munkaértekezlet
4.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 5.b osztály
5.                 Béndek Lola tanítónál szaktanácsadói látogatás a 2. osztályban
5.                 Diákolimpia torna megyei döntő Kőröshegy
5.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.                 Mézes reggeli az alsó tagozatosoknak
6.      13.30 Mikulásműsor alsósoknak a művelődési házban
6-ig             8. évfolyamos tanulók jelentkezése a középiskolai írásbeli felvételire
6. 14-17 óra Mikulás-buli a felsősöknek – a DÖK és SZKV szervezésében
7.  szombat 1. tanítás nélküli munkanap 8-11.40-ig – Pályaorientációs nap
8.     17.00 Községi 2. adventi gyertyagyújtás az 5. évfolyam szereplésével
9.      8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 6. osztály
10.              Fenyőfa felállítása az aulába délelőtt, díszíti az alsó tagozat
11. 7-13 óra Étkezési térítési díj fizetése
11.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 6. osztály
13.  14-15 óra Bolhapiac az aulában a DÖK szervezésében
13.    17 óra Alkalmazotti közösség adventi összejövetele
14. szombat 2. tanítás nélküli munkanap – Tantestületi szakmai nap, csapatépítés
16.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 7. évfolyam
16.     17.00 Művészeti iskola zenetagozatának és tanárainak jótékonysági karácsonyi koncertje az aulában
18.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 8.a osztály
19.      17.00 Karácsonyest a 4. osztályosok szüleinek
20.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 8. évfolyam
20.      10.00 Karácsonyi ünnepély – 4. osztály szereplésével

folyamán:
– Óralátogatások
– Béndek Lola gyakornok mentorálása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, szervezése lebonyolítása
– jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– ügyelet felmérése a téli szünet munkanapjaira
– tanulmányi versenyekre való jelentkezés
– gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek 3-8. évfolyam
– SPORT: házi kosárlabda mérkőzések
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– folyamatos készülés az Öveges József fizikaversenyre 3 tanulóval
– folyamatos készülés K&H versenyre
– folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (B.szabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– adventi készülődés: ajándékok, dekoráció…
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai Youtube oldal feltöltése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– Iskolai HONLAP frissítése
– faliújságok aktualizálása: alsósok és a 6. osztály
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– tisztasági-és szűrővizsgálatok – védőnő

Aktuális, Programok

2019. november havi program

4.    Őszi szünet utáni első tanítási nap („B” hét hétfő)
5.    16.00             Munkaértekezlet a pedagógusoknak
5.    12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.    8.00              Fogászati szűrővizsgálat – 1.a osztály
6.    15.00            Judo bemutató a tornateremben 3.4.5. osztályosoknak
6.    8.00              Nyílt nap a Perczel Mór Gimnáziumban 8. évfolyam
7.    9.30               EFOP 1.3.8. pályázat keretében előadás (A komp.)
7.    17.00             Pályaválasztási középiskolai tájékoztató a középiskolák képviselőinek részvételével a 7. 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek
8.                          Versmondó verseny az Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában Enyingen
8.    8.00              Nyílt nap a Baross Gábor Szakközépiskolában Siófokon 8.o.
9.    14.00             Idősek napja a Művelődési Házban – tanulóink szerepelnek
10.  14.00             Idősek napja a Kossuth Művelődési Körben – tanulóink szerepelnek
11.   7.00-13.00   Étkezési térítési díj fizetése
12.  8.00-11.00   Nyílt nap óvónőknek az 1. osztályokban
13.  8.00              Magyar nyelv napja alkalmából megemlékezés – 6. osztály
13.  8.00              Fogászati szűrővizsgálat – 1.b osztály
14.  8.00-9.45     Nyílt tanítási órák szülőknek a 2. 3. évfolyamon
14.15.                    Hüllőbemutató és ásványkiállítás az aulában
15.                         Mézes reggeli az iskolában, csatlakozás az országos kezdeményezéshez
16.  20.00            Jótékonysági bál a művelődési házban az SZKV szervezésében
18.  17.00             Szülői értekezlet – 5.b osztály
19.  17.00             Szülői értekezlet – 5.a osztály
20.  8.00             Fogászati szűrővizsgálat – 7.a és 7.b osztály
20.  8.00-10.45  Nyílt tanítási órák szülőknek a 4. évfolyamon
20.  9.00-            Nyílt nap a Krúdy Gyula Szakközépiskolában Siófokon – 8. évfolyam
21.   8.00-12.35   Nyílt tanítási órák szülőknek a 5.6.7.8. évfolyamon
22-ig                      Adatok küldése a Oktatási Hivatalnak a 6.8. évfolyam
Kompetenciaméréséhez
25-ig                      Pedagógus portfólió feltöltés az OH felületére
26. 14.00-            Őszi nevelési értekezlet
26.  14-16 óra      Varga Tamás Matematikaverseny iskolai fordulójának megírása
26.                         Színházlátogatás Budapestre – János vitéz (5.a osztály)
27. 8.00                Fogászati szűrővizsgálat – 5.a osztály
27.  14.00             Színházlátogatás Siófokra – 3.a és 3.b osztály
29-ig                     Év eleji minimummérés eredményinek leadása matematikából és szövegértésből – 3. 5. évf.

November folyamán:

–Óralátogatások
– Vezetői megbeszélések minden kedden
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Havi elszámolás a tankerületben
– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülők felé 3-8. évfolyam
– DIFER mérés az 1. évfolyamon – november 29-ig
– Béndek Lola gyakornok mentorálása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés (Varga Tamás-, Kenguru-, Zrínyi Ilona matematika versenyek)
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a szociális segítővel és Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
– SPORT: Diákolimpia torna körzeti forduló 15-én
– ÖKO munkacsoport megbeszélései: fokozott odafigyelés szelektív hulladékgyűjtésre, szemétszedés
– Adventi koszorú készítése
– Védőoltások, szűrő-és tisztasági vizsgálatok – védőnő
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– Alapítványi ülés
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
– faliújságok aktualizálása: alsósok és 7.a osztály

Programok

2019. október havi program

október

1-15-ig Adatszolgáltatás, statisztika KIR-STAT
1.    10.00 Diákolimpia mezei futóverseny körzeti elődöntő Zamárdiban I-IV. kcs.
1.    17.30 Szülői értekezlet – 8.b osztály
2.     8.00 Fogorvosi szűrővizsgálat – 2. osztály
2.    17.00 Szülői értekezlet – 3.a és 3.b osztály
3.    17.00 Szülői értekezlet – 1.b osztály
4.    13.30 Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
4.    17.00 Szülői értekezlet – 8.a osztály
4.     8.00 Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról a művelődési házban, utána koszorúzás a Batthyány-szobornál a templomkertben  (7. osztályosok műsora)
7.    12.00-15.30     Étkezési térítési díj fizetése
8.    16.00- Munkaértekezlet – előtte munkavédelmi oktatás
10.    7.00 Szülői értekezlet – 1.a osztály
10.   17.00 Szülői értekezlet – 6. osztály
11-ig           1. osztályos tanulók előzetes felmérése /névsor DIFER-hez/
11.     9.00-12.30 Természettudományi laborgyakorlatok 8. évfolyama Perczel Mór Gimnáziumban
14.     7.00-13.00    Étkezési térítési díj fizetése
14.    12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében koncert az aulában
14-15. 15.00-18.00 Papírgyűjtés – SZKV szervezés
14-18.          Év eleji minimummérés matematikából és szövegértésből – 3. 5. évfolyam
15.     17.00 Szülői értekezlet – 7.a osztály
16.      8.00 Fogorvosi szűrővizsgálat – 3.a és 3.b osztály
16.      9.00 Baross Tanműhely (Siófok, Fő utca 258.) bemutatása 8. évfolyam
17.    14.00 Ország-futáshoz csatlakozik iskolánk – DÖK szervezés
22.      8.00 Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából a művelődési házban (8.a műsora)
22.     17.00 Községi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a művelődési házban, utána koszorúzás a temetőkertben (8.a műsora)
23.               Nemzeti ünnep
24.    13.35 Munka-alkalmassági vizsgálat az orvosi szobában (Dr. Mihályka E.)
25.              „Krúdy-napok” Pályaorientációs nap 8. évfolyam
25-ig          OH felé létszámjelentés a DIFER-hez

Őszi szünet: 2019.10.28-31-ig; utolsó tanítási nap: 2019.10.25. (péntek); első tanítási nap: 2019.11.04. („B” hét hétfő)

október folyamán:
– Óralátogatások
– Béndek Lola és Megyeri Nikoletta portfólióírása
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása
– Nagy Lúcia főiskolai hallgató hospitálása a 3. a-ban (21.22.24.)
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– ÖKO munkacsoport aktuális feladata: papírgyűjtés
– Havi elszámolás a tankerületben
– 25-ig szociometriai mérés elkészítése és kiértékelése
– tanulmányi versenyekre, rajzversenyekre való jelentkezés
– jelzőrendszeri megbeszélések
– vezetői megbeszélések minden kedden
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– felmérések összegzése, tapasztalatainak felhasználása
– DITE védőoltás 6. osztályosoknak,  HPV védőoltás a 7.o. lányoknak az orvosi szobában,  és pótoltások az orvosi rendelőben; orvosi-védőnői szűrővizsgálat, a kiszűrt tanulók szakrendelésre irányítása, tisztasági vizsgálat – védőnő
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
– faliújságok aktuálissá tétele alsósok és a 7.b osztály

Programok

2019. augusztus-szeptember havi program

augusztus

21.    8.00             Alakuló tantestületi értekezlet
28.   9.00-17.00 Tankönyvosztás
29.   8.00            Javítóvizsga
29.  13.00           Tanévnyitó tantestületi értekezlet
30.  10.00           Tanévnyitó konferencia igazgatóknak Kaposváron
30.  17.00           Tanévnyitó ünnepély

Az iskolavezetés által ellenőrzött szeptemberi feladatok aláhúzva.

1.  („A” hét) – tanuló-és felnőtt ügyelet megszervezése
– tűz- és balesetvédelem, házirend megbeszélése
– órarenddiktálás
– napközis csoportok /tevékenység,
– ebédeltetés megszervezése/
– felelősök kijelölése/benti cipő, hetesek, szekrény…/
2.      délelőtt    tankönyvosztás
2.      12.00-      5. osztályosok átadása
2.      17.00        Szülői értekezlet az 1.a osztályban
3.                        Igazgatói bemutatkozó látogatás az óvodában
és a művelődési házban
3-ig                    Éves beszámoló megküldése a tankerületnek
4.       15.30      Művészeti iskolások beiratkozása az aulában
10.     14.00      Körzeti diáksport tanévnyitó értekezlet
11.     17.00     ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az egész
                          iskola szüleinek az aulában
                          utána a 4.o. 5.a, 5.b osztályban szülői értekezletek
15-ig                  Tankönyvek pótrendelése
16-től 13.00    Úszásoktatás beindítása a 3. osztályban (minden hétfőn)
16.        9.30     EFOP pályázati előadás
18.                     TÁMOP pályázat fenntartási időszakában EGÉSZSÉGNAP 1.
19-től 13.00    Úszásoktatás beindítása a 4. évfolyamon (minden csütörtökön)
25.      8.00     Fogorvosi szűrővizsgálat – 4. a osztály

1. héten   – a kiosztott nyilatkozatok begyűjtése, összesítése,
– fejlesztő foglalkozások megszervezése,
indítása SNI tanulók számára
6-ig            – KIR rendszer aktualizálása
– KRÉTA rendszer feltöltése
13-ig          – tájékoztató füzetek rendbetétele
– napközis foglalkozási terv elkészítése
– szaktantermek, szertárak rendbetétele, kulcsrend
– teremórarendek kifüggesztése a termek ajtajára
27-ig         – tanmenetek aktualizálása
– osztályfőnöki foglalkozási tervek elkészítése
27-ig        – szakkörök tematikájának elkészítése, résztvevők
névsorának leadása
– családlátogatások szükség szerint
– szociometriai felmérések készítése

szeptember folyamán:

– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek
és más adatkérőknek
– Vezetői megbeszélés –igazgató,
ighk., mk. vezetők részvételével
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok,
foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező
programok szervezése lebonyolítása
– mesemondó hét a 4. osztály felkészülésével az alsó tagozaton
– Családlátogatás igény szerint az 1. és 5. osztályosoknál
– ÖKO munkacsoport megbeszélése
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Tanulmányi versenyek és vetélkedők, levelezős
tanulmányi versenyek hirdetése
– Színház-és Ifjúsági hangverseny látogatás megszervezése
– SZKV összekötő
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– DÖK munkájának indítása, gyűlések
– SPORT: házi foci-és kézilabda bajnokság a felső tagozaton
– Folyamatos kapcsolattartás a
Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
(jelzőrendszeri megbeszélések)
– TŰZRIADÓ próba
– Faliújságok aktuálissá tétele
– ISKOLAALMA osztása adminisztrálása – 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása
– HPV védőoltás engedélyeinek begyűjtése a
védőnővel egyeztetve – 7.o. lányok
– Kötelező oltások, tisztasági vizsgálat – védőnő
– Diákigazolványok rendelése, pótlása
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése
(Novum-, Graph-Art Kiadó)

Programok

2019. június havi program

1-12.                      Tartós tankönyvek leadása Bertáné Várai Ildikónak
osztályonként megbeszélt időpontban

3.     9.45               Pedagógusnapi köszöntő az SZKV részéről
3.                           „ Az én vakációm” c. rajzpályázat határnapja
3.     12.00            EFOP-3.1.8. pályázat keretében koncert a művelődési házban
4.     17.00             Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés az aulában, koszorúzás a Trianon-szobornál
(iskolai és községi megemlékezés egyben)
5.     14.00             POK által hirdetett tanulmányi versenyek megyei díjátadója Kaposváron
6.     12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
7.     16.00            Óvodai búcsúzó ünnepély
11.    7.00-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
11.                         Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedő országos döntő
11.    14.00           Alsós munkaértekezlet
12.   14.00           Felsős munkaértekezlet
13-14.                   A tanulói öltözőszekrények rendbetétele, szekrénykulcsok leadása
14.    8.00            Iskolagyűlés a DÖK szervezésében a tornateremben– igazgatói dicséretek átadása
14.    9.00           „Kisballagás” – búcsú a diákoktól
14.   10.00          6. tanítás nélküli munkanap – DÖK sportnap, felsős
(TÁMOP fenntartás)
14.   14.00          „Utolsó osztályfőnöki óra” – 8. osztályosok
búcsúznak a pedagógusoktól az aulában
15.   9.00          BALLAGÁS – 8. osztály
17.   17.00           Művészeti iskola tanévzáró ünnepélye a KIKK-ben Siófokon
18.   17.00         TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY – bizonyítványosztás
18-19.                  Beiratkozás és visszairatkozás a művészeti iskolába Siófokon
20-22.                 Beiratkozás a középfokú iskolákba – végzős diákok
25. 8.00           Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
                            – év végi  beszámoló elfogadása, és a kompetenciamérés intézkedési
tervének elfogadása
25.   13.00       Pedagógusnapi összejövetel az aulában

 július

1-től                    Nyári napközis ügyelet kezdete (július 1 – augusztus 2-ig)
1-5.                      Iskolai ÖKO-tábor – Felsőszölnök (TÁMOP pályázat fenntartási időszak)
14-18.                 EFOP-3.1.8. pályázat keretében nyári tábor Vonyarcvashegyen
(B komponens)

 augusztus

24-28.               EFOP-3.1.8. pályázat keretében nyári tábor Balatonszemesen
(A komponens)

 június folyamán:

– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség és adminisztrálás
– EFOP pályázatok adminisztrálás
– június havi jelentések a Tankerületnek
– ÖKO munkacsoport: éves munka értékelése
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– faliújságok aktualizálása 7.o.
– SPORT: házi focibajnokság felső tagozat
– MŰVÉSZETI ISKOLA: hangszeres vizsgák
– folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, szociális segítővel, jelzőrendszeri megbeszélések
– iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– iskolai HONLAP frissítése
– SZABADI SZÓ iskolai híreinek szerkesztése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon

Programok

2019. május havi program

1.             A munka ünnepe
2.            Tanulmányi kirándulások (1.o.,5.o., 6.a,6.b,7.a,7.b)
3.            TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0677. sz. pályázat fenntartási időszak EGÉSZSÉGNAP 2.
összekötve a Madarak, fák napjával
6.7.          Ásványkiállítás az aulában (Mondik Csaba)
28.  13:30 Esetmegbeszélő konferencia 2 tanuló ügyében
7.    14:00 Ifjúsági hangverseny 4. előadása Siófokon a KIKK-ben
8.    12:00-15.30 Étkezési térítési díj befizetése
9.             Diákolimpia atlétika megyei döntő III- IV. kcs. egyéni és váltó verseny
10.           Diákolimpia atlétika megyei döntő II- III. kcs. több-próba bajnokságMedvematek országos matematika csapatverseny Veszprémben
13.  16:00 Munkaértekezlet
15.    7:00-13:00 Étkezési térítési díj befizetése
15.   17:00 SZKV ülés
15-ig         Szülők tájékoztatása a gyenge tanulmányi eredményekről
16.   14-15 óra Bolhapiac az aulában DÖK szervezés
17.   13:30 Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
20-24.     Év végi házi kompetenciamérés magyar, matematika – 2.3.4. évfolyam
22.   8:00-12:00 Országos Idegen nyelvi Kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamnak
24.            MINI-KRESZ „Pindur-Pandúr” Ki mit tud országos vetélkedő Bp. 1.2. o. csapatok TÁMOP fenntartás
28.  13:30 Esetmegbeszélő konferencia 2 tanuló ügyében
29.            Év végi házi kompetenciamérés matematika, magyar – 5.7. évfolyam
29.   8:00-12:00 Országos Kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamnak
31.            Színházlátogatás Budapestre – Légy jó mindhalálig – 8. osztály

JÚNIUS

1. (szombat) Gyermeknap – SZKV és Önkormányzati szervezés– osztályfőnökök hirdetik
4. 17.00 Nemzeti összetartozás napja – iskolai és községi ünnepély

folyamán:    „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek és eredményhirdetések

 • szépíró verseny az alsóban
 • szépíró verseny a felsőben
 • szépéneklő verseny 1-6. évf.
 • térképismereti verseny a felsőben 6-7. évfolyam

 

 • anyák napi ünnepségek az osztályokban
 • tanulmányi kirándulások 4.a, 4.b, 8.o.
 • óralátogatások
 • magántanuló beszámoló vizsgái (P.N.7.o.)
 • TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség: kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása
 • EFOP pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
 • május havi egyéb jelentések a Tankerületnek
 • tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendők
 • szülői értekezletek
 • leendő 1. o. tanítók látogatása az óvodában
 • leendő 5.-es osztályfőnökök látogatása a 4. osztályokban
 • nyári jutalomtábor szervezése (TÁMOP fenntartás)
 • o. felvételi eredményeinek összegzése
 • NETFIT méréssel kapcsolatos teendők, adminisztrálás
 • napközis igények felmérése a 2019/2020-as tanévre
 • nyári napközis igények felmérése 1-6.o.
 • munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
 • tanulók vizsgálata a Pedagógiai Szakszolgálatnál
 • DÖK gyűlések
 • ÖKO munkacsoport megbeszélései, Pályázatírás az Örökös Ökoiskola címért
 • folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, szociális segítővel, jelzőrendszeri megbeszélések
 • iskolai KRÓNIKA készítése
 • Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
 • iskolai HONLAP frissítése
 • ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
 • ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
 • könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)