Aktuális

Tájékoztató a digitális munkarendről

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A digitális munkarend bevezetésével kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom.

Az új rendszer működése csak abban az esetben lesz hatékony, ha Önök szülőként partnereink lesznek! A tanulókkal való kapcsolattartás, a KRÉTA felületén keresztül történik elsősorban. A szaktanárok, osztályfőnökök, tanítók e felületen juttatják el tanulóinknak a feladatokat, a tanítási anyagot, e felületen kell tanítványainknak is visszajelzést küldeni az elvégzett munkáikról. A KRÉTÁBAN az órarendbe belépve, a tantárgyra kattintva, a házi feladat menü pont alatt lesznek elérhetők a pedagógusok üzenetei. Kérem Önöket, hogy mindennap folyamatosan kísérjék figyelemmel e felületet, Önök is, és tanítványaink is. Amennyiben, jelenleg nem tudja használni a KRÉTA rendszert, nem tud belépni, akkor lépjen kapcsolatba más elektronikus formában, Simon Alice igazgató helyettessel. (igh@balatoszabadisuli.hu)

Köszönöm együttműködésüket, megértésüket!

Tisztelettel:

Navrasics Endre
Intézményvezető

Balatonszabadi, 2020. március 16.

Aktuális

Digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

• A digitális munkarend bevezetése miatt, intézményünk kiscsoportos felügyeletet kizárólag azon szülők számára ajánljuk fel, akik munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.
Ezen szülők felügyelet iránti igényüket, jelezzék az iskolának, elektronikus úton, az igazgato@balatonszabadisuli.hu elérhetőségen. Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon maradnának a gyerekek.
• A tantermekben maradt tanszereket, felszereléseket az alsó tagozatos diákok 2020.03.17 –én (kedden) 07:00 és 9:00 között, a felsősök 2020.03.18-án (szerdán) 07:00 és 09:00 között vihetik haza. Természetesen testvérpár esetén elég egyszer bejönni az iskolába.
Az intézmény munkatársai segítenek az alsó tagozatos gyermekeknek tanszereik összepakolásában.
Az intézmény területére felnőtt nem léphet be! Abban az esetben, ha szülő érkezik a tanszerekért, a munkatársaim kiviszik az intézmény főbejáratához, a megjelölt időpontokban.
A digitális munkarenddel kapcsolatos teendőkről, rövidesen ismét jelentkezem, az intézmény hivatalos honlapján, (http://balatonszabadisuli.hu/)
Facebook elérhetőségén, (https://www.facebook.com/balatonszabadisuli/)
illetve a Kréta rendszeren keresztül.

Köszönöm együttműködésüket!
Navrasics Endre
Intézményvezető
2020.03.16.
Aktuális

Tájékoztató az új oktatási rendről

Tisztelt Diákok, Tisztelt Szülők!

A Miniszterelnök Úr tegnap esti bejelentésének megfelelően 2020.03.16-án új oktatási munkarend lép életbe. Az oktatási akciócsoport első javaslata nyomán hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába.

A Tankerületi egyeztetés után részletes tájékoztatást fogunk nyújtani a további teendőkről.

Az elkövetkezendő napokban kérem türelmüket, megértésüket, segítő hozzáállásukat!

Tisztelettel: Navrasics Endre intézményvezető

Aktuális

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A 2020. március 12-ei kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel, ha a tanulóval közös háztartásban élő hozzátartozó, aki járt külföldön, (Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére), akkor is, ha tünetmentesek, a tanuló 2 hétig ne jöjjön iskolába.

Az iskola a hiányzást ebben az esetben igazoltnak tekinti.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm:

Navrasics Endre igazgató sk.

Aktuális, Programok

Tájékoztató március havi rendezvényekről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a vírusos időszak kapcsán az alábbi levelet kapták az iskolaigazgatók a Siófoki Tankerület Központ igazgatójától:

„Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!
Értesítjük Önöket, hogy 2020. MÁRCIUS 10-TŐL mindennemű program, kirándulás, verseny, díjátadó, stb. – további intézkedésig – felfüggesztésre kerül.
Kérjük Önöket, hogy ezen értesítésről a kollégáikat szóban, valamint a szülőket írásban tájékoztatni szíveskedjenek.

Tisztelettel: Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea, Tankerületi Igazgató”

A levél tartalma szerint egyenlőre a március havi programban hirdetett műsor (márc. 15.), versenyek, programok, és az osztályfőnök által hirdetett események nem lesznek megtartva.

Egyúttal kérem Önöket, ha gyermekük gyengélkedik, rossz a közérzete, lázas, köhög, ne engedjék iskolába, amíg teljesen meg nem gyógyul. Az iskola mosdóiban antibakteriális kézmosószert, a főbejáratnál kézfertőtlenítő automatát helyeztünk el.

Balatonszabadi, 2020. március 11.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm: Navrasics Endre igazgató sk.

Aktuális, Programok

2020. március havi program

2-6-ig               „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét a felső tagozaton
3.            15.00 Munkaértekezlet, utána munkaközösségi megbeszélések
4.            17.00 Tájékoztató szülőknek a hit-és erkölcstan tantárgy választásáról (az egyházak képviselői)
4.             8.00 Fotózás a felső tagozaton és a 4. osztályban
5.             8.00 Megyeri Nikoletta tanítónál szaktanácsadói látogatás a 3.b osztályban
5.           14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 6. évf. (2 tanuló) – Kaposvár
6.            8.00 Fotózás az alsó tagozaton
6.          14.00 Színházlátogatás Budapesten – 2. osztály
6-ig                 Rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára
10.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
10.        14.00 Munkaközösségi megbeszélés – magyar nyelv és irodalmat tanítók
11.    7.-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
11.         10.00 Diákolimpia mezei futóverseny körzeti döntő – Zamárdi
12.         14.00 József Attila Szavalóverseny megyei elődöntő 8. évf. (1 tanuló) – Kaposvár
12.         10.00 Iskolai ünnepély és utána koszorúzás a Kossuth-szobornál (alsósok vendéglátása a Kossuth Körben)
15.                   „Talpra Magyar” Együttfutás (B.szabadi, Siójut, Ádánd) községi rendezvény
17.         14.00 Munkaközösségi megbeszélés – matematikát tanítók
18.        13.00- Továbbképzés a Fenntarthatósági témahéttel kapcsolatban
18.        14.00 Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.a, 3.b osztály
19.                    Sas Zsófia tanítónál szaktanácsadói látogatás az 1.a osztályban
19.        10.00 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny iskolai forduló 3-6. évf.
19.                    Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében üzemlátogatás – 7. évf. (20 fő)
19-20.             Tanulói adatlap módosításának lehetősége – 8. évfolyam
20.       14.00 nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulója-Kaposvár
20.   14-15.30 Iskolahívogató nap leendő elsősöknek és szüleiknek
23-27.             Digitális Témahét a felső tagozaton
24.       14.00 Munkaközösségi megbeszélés – természettudományokat tanítók
26.                  Kovács Dóra angol tanárnál szaktanácsadói látogatása
27.                  Tablókép fotózás a 8. évfolyamon

március folyamán: „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek, pályázatok

  • Környezetismeret 2-4. évfolyam
  • Helyesírás 1-4. évfolyam
  • Szépolvasó verseny 3-4. évfolyam
  • Rajzkiállítás 1-8. osztályosok munkáiból a Kossuth Művelődési Körben
  • Rajzkiállítás alsó tagozatosok munkáiból a gólyafigyelő szolgálat és az év kiemelt élőlényei témában

– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak folytatása, óralátogatások
– Nagy Lucia főiskolai hallgató hospitálása a 3. a-ban (17.18.)
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása
– március havi adatszolgáltatások és egyéb jelentések a Tankerületnek és más adatkérőknek
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Kréta e-napló ellenőrzése
– tankönyvrendelés folyamata elindul
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség-kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival, iskolarendőrrel (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
– Folyamatos készülés a MÉH-ÉSZ Országos logikai versenyre – 1.b
– folyamatos készülés 8 csapattal a Föld napja vetélkedőre
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülés K&H versenyre 1 csapattal
– folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyekre
– Örökös Ökoiskolai pályázat megírása, megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
– SPORT: házi magasugró verseny
– DÖK heti gyűlések: farsang értékelése, tanulmányi versenyek szervezésének segítése
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– SZKV összekötő
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– iskolai HONLAP frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– faliújságok aktualizálása, alsósok és az 8.a osztály

Aktuális, Programok

2020. február havi program

3.     17.00    Szülői értekezlet – 5.b osztály
4.     14.00   Öveges József fizikaverseny iskolai forduló (4 tanuló)
4.     17.00   Szülői értekezlet – 5.a osztály
5.     17.00   Szülői értekezlet – 3.a osztály
5.     17.00   Szülői értekezlet – 3.b osztály
6-ig              A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat
6.     14 .00 „Mintha pásztortűz ég…”versmondó verseny Kaposváron (6.o. 1 fő)
6.     17.00   Szülői értekezlet – 1.a osztály
6.     17.00   Szülői értekezlet – 7.a osztály
7.     10.00  „Szép Magyar Beszéd” verseny B.bogláron (6.o. 1 fő)
6.     10.00   nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója – ALSÓ
6.     14.00   nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója – FELSŐ
7.     14.30  Bolyai Természettudományi Csapatverseny a siófoki Vak Bottyán iskolában-1 csapat
10.   17.00  Szülői értekezlet – 2. osztály
10.   17.00  Szülő értekezlet – 8.a osztály
10.   17.30  Szülői értekezlet –8.b osztály
11.    15.00  Színházlátogatás (A padlás – Sz.fehérvár) a Lázár Ervin Program keretében – 3.évf.
11.   14.00    Félévi tantestületi értekezlet
11.    17.00   Szülői értekezlet – 1.b osztály
12.    17.00  Szülői értekezlet – 6. osztály
13.    17.00  Szülői értekezlet – 4. osztály
13.    18.00  Szülői értekezlet – 7.b osztály
14.    13.30   Kabóca Bábszínház előadása a művelődési házban
17.    10.00  Jégvirág Dél-dunántúli Terematlétika Regionális Verseny (B. szemes)
19.    14.00  Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.a, 3.b osztály
19-ig           Jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba
21.    14.00  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 5-8. osztályosoknak Siófokon (13 tanuló)
24-28.          Projekthét – farsang hete az alsóban
25.    8.00  Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, megemlékezés az aulában 5-8.o.
28.    délelőtt FARSANG az alsó tagozaton
28.  14.00-18.00 FARSANG a felső tagozatosoknak a polgárőrök felügyeletével – DÖK szervezés

február folyamán:

-„KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos tanulmányi versenyek hirdetése
– Étkezési térítési díj befizetése
– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak folytatása, óralátogatások
– Február havi adatszolgáltatások, jelentések a tankerületnek és más adatkérőknek
– Havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása – Nádainé Ivanics Andrea mentor
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás  a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– rajzok, ragasztások, hajtogatások készítése a Kossuth Művelődési Kör számára, leadásuk március 6-án, pénteken
– Tanulmányi-és sportversenyekre való jelentkezés
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos készülés a MÉH-ÉSZ Országos logikai versenyre – 1.b
– Folyamat készülés a matematika, magyar nyelv, versmondó, prózamondó versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Félévi eredmények összegzése
– E-naplók, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
– Örökös Ökoiskolai pályázat megírása, megírásához anyaggyűjtés (programok, fotók, …)
– DÖK: heti gyűlések, farsang szervezése, lebonyolítása
– az aula farsangi díszbe öltöztetése 24-én
– NETFIT méréssel kapcsolatos teendők
– SPORT: házi magasugró verseny
– Házitanulmányi versenyek hirdetése, rákészülés
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– SZKV összekötő
– Könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)
– Tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– Faliújságok aktuálissá tétele: alsósok és az 5.a osztály

Aktuális, Programok

2020. január havi programok

6.                             Téli szünet utáni első tanítási nap („A” hét hétfő)
7.                             Siójuti tanulók havi buszbérletének rendezése, kiosztása
8.     8.00               Fogászati szűrővizsgálat – 8.b osztály
8.   12.00-15.30    Étkezési térítési díj fizetése
8-tól                       NETFIT mérés kezdete (április 24-ig kell elvégezni)
8.    14.00               Színházlátogatás Siófok KIKK – 3.b osztály
13.   7.00-13.00   Étkezési térítési díj fizetése
18.  10.00              Központi írásbeli felvételi vizsga 8. osztályosoknak (17 tanuló)
21.  14.00              Varga Tamás Matematikaverseny megyei forduló – 2 tanuló
24.                          I. félév vége
24.  14.00              Munkaértekezlet, utána tagozatonként félévi osztályozó értekezlet
29.  17.00              Szülői értekezlet – 4. osztály
31.                          EFOP 1.3.8. Testvériskolai pályázat befejező napja
31.    8.00             Iskolagyűlés, igazgatói dicséretek kiosztása
31.                          Félévi értesítők kiosztása a tanulóknak
31.                         Félévi tagozatos beszámolók leadásának határideje

Január folyamán:

– Óralátogatások
– Pedagógus önértékelés munkaterv szerinti feladatainak kezdete
– Január havi adatszolgáltatások, jelentések a tankerületnek és más adatkérőknek
– Havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– A Munkaterv felülvizsgálat időpontja: 2020.01.24.
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Béndek Lola gyakornokok mentorálása – Nádainé Ivanics Andrea mentor
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – úszásoktatás a 3. 4. évfolyamon
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok szervezése lebonyolítása
– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés – Bendegúz anyanyelvi és Alapműveleti matematika
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (Balatonszabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– Félévi eredmények összegzése
– E-naplók, tájékoztatók, témazárók, felmérések –dokumentálás
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– DÖK: heti gyűlések, az iskolagyűlés megszervezése
– SPORT: Diákolimpia teremlabdarúgó bajnokságok Siófok /házi magasugró verseny
– Házitanulmányi versenyek hirdetése, rákészülés
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA készítése
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai YouTube oldal feltöltése
– SZKV összekötő
– Könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– Tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– Faliújságok aktuálissá tétele: alsósok és az 5.b osztály

Aktuális, Programok

2019. december havi program

TÉLI SZÜNET: 2019. december 23 – 2020. január 5-ig
Utolsó tanítási nap: 2019. december 20. péntek
Első tanítási nap: 2020. január 6. „A” hét hétfő

2.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 5. évfolyam
3.     16.00 Munkaértekezlet
4.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 5.b osztály
5.                 Béndek Lola tanítónál szaktanácsadói látogatás a 2. osztályban
5.                 Diákolimpia torna megyei döntő Kőröshegy
5.  12-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.                 Mézes reggeli az alsó tagozatosoknak
6.      13.30 Mikulásműsor alsósoknak a művelődési házban
6-ig             8. évfolyamos tanulók jelentkezése a középiskolai írásbeli felvételire
6. 14-17 óra Mikulás-buli a felsősöknek – a DÖK és SZKV szervezésében
7.  szombat 1. tanítás nélküli munkanap 8-11.40-ig – Pályaorientációs nap
8.     17.00 Községi 2. adventi gyertyagyújtás az 5. évfolyam szereplésével
9.      8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 6. osztály
10.              Fenyőfa felállítása az aulába délelőtt, díszíti az alsó tagozat
11. 7-13 óra Étkezési térítési díj fizetése
11.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 6. osztály
13.  14-15 óra Bolhapiac az aulában a DÖK szervezésében
13.    17 óra Alkalmazotti közösség adventi összejövetele
14. szombat 2. tanítás nélküli munkanap – Tantestületi szakmai nap, csapatépítés
16.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 7. évfolyam
16.     17.00 Művészeti iskola zenetagozatának és tanárainak jótékonysági karácsonyi koncertje az aulában
18.       8.00 Fogászati szűrővizsgálat – 8.a osztály
19.      17.00 Karácsonyest a 4. osztályosok szüleinek
20.       8.00 Adventi gyertyagyújtás az aulában – 8. évfolyam
20.      10.00 Karácsonyi ünnepély – 4. osztály szereplésével

folyamán:
– Óralátogatások
– Béndek Lola gyakornok mentorálása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, szervezése lebonyolítása
– jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– vezetői megbeszélések minden kedden 15 órakor
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– havi elszámolás a tankerületben
– Kréta e-napló ellenőrzése
– fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– ügyelet felmérése a téli szünet munkanapjaira
– tanulmányi versenyekre való jelentkezés
– gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek 3-8. évfolyam
– SPORT: házi kosárlabda mérkőzések
– ÖKO munkacsoport megbeszélései
– folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre 8 csapattal
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– folyamatos készülés az Öveges József fizikaversenyre 3 tanulóval
– folyamatos készülés K&H versenyre
– folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival (B.szabadi és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– adventi készülődés: ajándékok, dekoráció…
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– Iskolai Youtube oldal feltöltése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– Iskolai HONLAP frissítése
– faliújságok aktualizálása: alsósok és a 6. osztály
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art)
– tisztasági-és szűrővizsgálatok – védőnő

Aktuális, Programok

2019. november havi program

4.    Őszi szünet utáni első tanítási nap („B” hét hétfő)
5.    16.00             Munkaértekezlet a pedagógusoknak
5.    12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
6.    8.00              Fogászati szűrővizsgálat – 1.a osztály
6.    15.00            Judo bemutató a tornateremben 3.4.5. osztályosoknak
6.    8.00              Nyílt nap a Perczel Mór Gimnáziumban 8. évfolyam
7.    9.30               EFOP 1.3.8. pályázat keretében előadás (A komp.)
7.    17.00             Pályaválasztási középiskolai tájékoztató a középiskolák képviselőinek részvételével a 7. 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek
8.                          Versmondó verseny az Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában Enyingen
8.    8.00              Nyílt nap a Baross Gábor Szakközépiskolában Siófokon 8.o.
9.    14.00             Idősek napja a Művelődési Házban – tanulóink szerepelnek
10.  14.00             Idősek napja a Kossuth Művelődési Körben – tanulóink szerepelnek
11.   7.00-13.00   Étkezési térítési díj fizetése
12.  8.00-11.00   Nyílt nap óvónőknek az 1. osztályokban
13.  8.00              Magyar nyelv napja alkalmából megemlékezés – 6. osztály
13.  8.00              Fogászati szűrővizsgálat – 1.b osztály
14.  8.00-9.45     Nyílt tanítási órák szülőknek a 2. 3. évfolyamon
14.15.                    Hüllőbemutató és ásványkiállítás az aulában
15.                         Mézes reggeli az iskolában, csatlakozás az országos kezdeményezéshez
16.  20.00            Jótékonysági bál a művelődési házban az SZKV szervezésében
18.  17.00             Szülői értekezlet – 5.b osztály
19.  17.00             Szülői értekezlet – 5.a osztály
20.  8.00             Fogászati szűrővizsgálat – 7.a és 7.b osztály
20.  8.00-10.45  Nyílt tanítási órák szülőknek a 4. évfolyamon
20.  9.00-            Nyílt nap a Krúdy Gyula Szakközépiskolában Siófokon – 8. évfolyam
21.   8.00-12.35   Nyílt tanítási órák szülőknek a 5.6.7.8. évfolyamon
22-ig                      Adatok küldése a Oktatási Hivatalnak a 6.8. évfolyam
Kompetenciaméréséhez
25-ig                      Pedagógus portfólió feltöltés az OH felületére
26. 14.00-            Őszi nevelési értekezlet
26.  14-16 óra      Varga Tamás Matematikaverseny iskolai fordulójának megírása
26.                         Színházlátogatás Budapestre – János vitéz (5.a osztály)
27. 8.00                Fogászati szűrővizsgálat – 5.a osztály
27.  14.00             Színházlátogatás Siófokra – 3.a és 3.b osztály
29-ig                     Év eleji minimummérés eredményinek leadása matematikából és szövegértésből – 3. 5. évf.

November folyamán:

–Óralátogatások
– Vezetői megbeszélések minden kedden
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Havi elszámolás a tankerületben
– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– Kréta e-napló ellenőrzése
– Fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
– Gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülők felé 3-8. évfolyam
– DIFER mérés az 1. évfolyamon – november 29-ig
– Béndek Lola gyakornok mentorálása
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
– Tanulmányi versenyekre való jelentkezés (Varga Tamás-, Kenguru-, Zrínyi Ilona matematika versenyek)
– Folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre
– Folyamatos készülődés a Bolyai Természettudományi csapatversenyre – 5. évfolyam
– Folyamatos készülés a Föld napja vetélkedőre
– Folyamatos készülés K&H versenyre
– Folyamatos kapcsolattartás a szociális segítővel és Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
– SPORT: Diákolimpia torna körzeti forduló 15-én
– ÖKO munkacsoport megbeszélései: fokozott odafigyelés szelektív hulladékgyűjtésre, szemétszedés
– Adventi koszorú készítése
– Védőoltások, szűrő-és tisztasági vizsgálatok – védőnő
– Iskolai HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése
– SZKV összekötő
– Alapítványi ülés
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
– faliújságok aktualizálása: alsósok és 7.a osztály