Aktuális

Év eleji tájékoztató

A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrenddel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom Önöket.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

A hivatalos tankönyvosztás szeptember 1-jén, az első tanítási napon lesz. A tankönyveket az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók. Amennyiben előbb szeretnék átvenni a tankönyveket, lehetőséget biztosítunk rá 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 9 – 17 óráig a földszinti földrajz és történelem teremben.

A 1-8. évfolyamnak az állam ingyenesen biztosított tankönyveket és munkafüzeteket. Tanév végén a tankönyveket le kell adni az iskolában (a munkafüzeteket nem). Kérjük, hogy nagyon vigyázzanak a könyvekre év közben, ezért megóvásuk érdekében átlátszó fóliával kössék be, és arra írják rá a gyermek nevét.

A TANKÖNYVOSZTÁSKOR mindenki kap az étkezésről egy NYILATKOZATOT, amelyet kitöltve 2020.09.01-jéig az élelmezésvezetőnek vissza kell juttatni. A nyilatkozaton rajta van a visszaküldés módja.  Az időben visszaküldött nyilatkozat alapján tudjuk csak gyermekének 2020.09.02-től, szerdától biztosítani az étkezést. Aki nem nyilatkozik, az nem tud szept. 2-ától étkezni.

A tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1-jén (kedd) 8 órakor lesz az iskola udvarán.

Az ünnepélyre a rendkívüli helyzetre tekintettel a tanulókon kívül csak az 1. és 5. osztályos szülők jelenléte megengedett. Köszönjük a megértést!

A tanulók számára a megjelenés a házirendben meghatározottak szerint ünneplő ruhában történjen. Kérjük a gyerekeket, hogy bizonyítványukat hozzák magukkal! A bizonyítványokat szülői aláírással kérjük vissza.

Kérjük a kedves szülőket, hogy az 1. osztályos gyermekek az évnyitó előtt 7.45-től az 1. osztályosok udvarán gyülekezzenek. Kérjük, hogy az kisudvar felől közelítsék meg az iskolát. A gyerekeket a tanító nénik vezetik át a nagyudvarra.

Az évnyitó után lesz az első tanítási nap. Ezen a napon kapják meg a 2-8. osztályosok osztályfőnöküktől a szükséges nyilatkozatokról szóló dokumentumokat, melyeket hazavisznek kitöltésre és másnap legyenek szívesek visszaküldeni gyermekükkel.

Az évnyitó után 3 osztályfőnöki óra lesz megtartva, utána a tanulók hazamennek 11.40-től.

VÁLTOZÁS AZ ÉTKEZÉSBEN!

A gyerekek ebben a tanévben már az iskola melletti zöld épületben étkeznek. Az ebédet mindenki – aki igényli a tízórait, – szintén itt fogyaszthatja el. Az alsósok az 1. szünetben 8.45-től, a felsősök a 2. szünetben 9.45-től kapják meg.

Felhívom a figyelmüket, hogy az étkezés igénylése, ill. lemondása mindig az élelmezésvezetőnél, Talabérné Molnár Melindánál történik.

Értesítem Önöket, hogy 2020. szeptember 2-án, szerdán 16-18 óráig a siófoki művészeti iskola PÓTFELVÉTELI-t hirdet fúvós, zongora és néptánc tagozatra.

Reméljük, hogy közös munkával kiegyensúlyozott, sikeres tanévet tudunk biztosítani gyermekének!

Balatonszabadi, 2020. augusztus 25.

Tisztelettel:

Navrasics Endre igazgató sk.

Aktuális

Figyelem

Tisztelt Szülők!

2020. június 2-26-ig a rendkívüli helyzetre való tekintettel felügyeletet biztosítunk az iskolában. Jelenleg a járvány még nem múlt el, a fertőzés veszély még mindig fennáll.
Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodakonyhát jelenleg felújítják, a ságvári óvodakonyha főz majd a gyerekekre, és csak ebédet tudnak biztosítani. A felügyelet ideje alatt az étkeztetést a tanítási év szabályai szerint biztosítja a konyha. Úgy kell fizetni, mint a tanév ideje alatt (100%, 50%, ingyenes) Az ebéd ára: 400 forint
Az óvintézkedések megtartása mellett a felügyelet munkanapokon 8-16 óráig tart.
Az alábbi nyilatkozatot az osztályfőnöknek legkésőbb szerda 16 óráig juttassák vissza a további szervezés érdekében.

Navrasics Endre igazgató sk.

NYILATKOZAT

………………………………………………..nevű……………osztályos gyermekem számára 2020. június 2-26. között az alábbi munkanapokon:…………………………………………………………………………………igénylek felügyeletet……….órától………óráig

         IGÉNYLEK– ebéddel         IGÉNYLEK – ebéd nélkül             NEM IGÉNYLEK

Aktuális

Siófoki Művészeti Iskola beiratkozás

FIGYELEM!!!

Kedves Szülők!

A Siófoki Művészeti Iskola plakátján sok fontos információt olvashatnak a 2020-2021-es tanévre való felvétellel kapcsolatban. Egy fontos dolgot azért tudniuk kell a Balatonszabadi iskolába járó tanulók szüleinek. Iskolánkban működik egy kihelyezett tagozat, így a zenélni és néptáncolni kívánó gyerekek helyben járhatnak a foglalkozásokra, nem kell Siófokra utazni. A zenetagozat részéről furulya, fuvola, zongora tanszaki beiratkozást és természetesen a néptáncot várják online, ahogy a plakáton olvashatják.

Kérem, a beiratkozó lap 2. oldalán az aláírása felett írja oda, hogy Balatonszabadi kihelyezett tagozat. Köszönjük!

Ha esetleg más hangszerre is lenne igény, akkor azt előtte telefonon jelezzék a Művészeti iskola titkárságán.

Navrasics Endre
intézményvezető

Jelentkezési lap letölthető innen: Beiratkozás – szülői_nyilatkozat-2020.

Aktuális

Iskolai beiratás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

Balatonszabadi, Siójut, Balatonszabadi (Gamászapuszta)

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1)A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküketbeíratni. A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.1
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.2

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén -az adatok megadását követően -az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosítóiskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Aktuális

Étkezés igénylés

Tisztelt ISKOLÁS SZÜLŐK!!!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VIII/1675-6/2020/KOAT számon iktatott levele értelmében, melyet dr. Maruzsa Zoltán államtitkár írt alá, a települési önkormányzatok kötelesek a gyermekek élelmezését biztosítani.

Amennyiben igénylik az egyszeri meleg ebédet a gyermeküknek, kérem Önöket, hogy jelezzék felém. (Messengeren vagy telefonon (20/4212936) vagy a konyha@balatonszabadiovoda.hu email címen).

Az ebédet 11 órától folyamatosan házhoz szállítjuk, egyszerhasználatos műanyag dobozban.

A jelzéseket reggel 8 óráig várom a zavartalan lebonyolítás érdekében!!!

Balatonszabadi, 2020. március 16.

Köszönettel:

Talabérné Molnár Melinda
élelmezésvezető

Aktuális

Tájékoztató a digitális munkarendről

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A digitális munkarend bevezetésével kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom.

Az új rendszer működése csak abban az esetben lesz hatékony, ha Önök szülőként partnereink lesznek! A tanulókkal való kapcsolattartás, a KRÉTA felületén keresztül történik elsősorban. A szaktanárok, osztályfőnökök, tanítók e felületen juttatják el tanulóinknak a feladatokat, a tanítási anyagot, e felületen kell tanítványainknak is visszajelzést küldeni az elvégzett munkáikról. A KRÉTÁBAN az órarendbe belépve, a tantárgyra kattintva, a házi feladat menü pont alatt lesznek elérhetők a pedagógusok üzenetei. Kérem Önöket, hogy mindennap folyamatosan kísérjék figyelemmel e felületet, Önök is, és tanítványaink is. Amennyiben, jelenleg nem tudja használni a KRÉTA rendszert, nem tud belépni, akkor lépjen kapcsolatba más elektronikus formában, Simon Alice igazgató helyettessel. (igh@balatoszabadisuli.hu)

Köszönöm együttműködésüket, megértésüket!

Tisztelettel:

Navrasics Endre
Intézményvezető

Balatonszabadi, 2020. március 16.