Aktuális

Intézményi protokoll a Covid-19 vírus járvány idejére

2020. szeptember 9-től visszavonásig érvényes

 1. Az intézménybe való beléptetés
  Reggel a jobboldali főbejárati ajtón 7-8 óráig, valamint a parkoló felöli kiskapun, illetve az 1. osztályosok az udvarukra nyíló kiskapun keresztül. A szülők gyermekeiket reggel csak a bejárati kiskapuig kísérik.
  A későn érkezők a becsengetnek a titkárságra.
 2. Az intézményből való távozás
  A főbejáraton és a kiskapukon át. A szülők gyermekeikre délután az iskola udvarán várakoznak.
 3. Benntartózkodás
  a. Kötelező a maszk viselése a felső tagozatos diákoknak, valamint az intézménybe érkező személyeknek az intézménybe lépéskor, ill. az épületben való mozgáskor. A tanórákon a maszk viselése nem kötelező. Szülők nem látogathatják az intézményt.
  b. Minden szülő gyermekét illetően, és minden dolgozó köteles nyilatkozatot tenni a tünetmentességről
  c. Újra kell nyilatkozni a tünetmentességről, ha valaki betegség miatt hiányzott vagy betegszabadságon, ill. más okból hiányzott az iskolából.
  d. Az intézményben a bejáratoknál, a mellékhelyiségekben, a termekben elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
  e. Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, vagy kórházi záró jelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 4. Az étkezés
  a. Kerülni kell a sorban állást, a tanulócsoportok keveredését.
  b. Tízóraiztatás után az ebédlőt ki kell takarítani.
  c A menzadíj fizetése utalással történjen.
 5. Az óraközi ügyelet
  Az előírások betartása és betartatása mindenki számára elengedhetetlenül szükséges, ezért az óraközi szünetekben ügyeletes tanárok gondoskodnak a szabályok betartásáról.
 6. A termek fertőtlenítése és szellőztetése a szünetekben
  A termeket (asztalok, kilincsek, padok, székek, eszközök) fertőtlenítjük a központi intézkedési terv előírásai szerint.
  Ennek biztosítása érdekében a 3 fő takarító munkarendje a következő: 2 fő 06:00-08.00 1 fő 8.00-10.00 1 fő 10.00-14.00 2 fő 14.00-18.00 3 fő 15.00-18.00 2 fő 18.00-19.00.
  A szellőztetésre az órát tartó tanár figyel oda!
 7. A testnevelés órákat szabadtéren tartjuk.
 8. A köszönéskor kerülni kell a testi kontaktust. (kézfogás, ölelkezés, puszi)!
 9. A szülői értekezletet online formában tartjuk.
 10. Az írásbeli, papír alapú dolgozatokat a tanulók egyenként helyezzék el a tanári asztalon. (elkerülve egymás dolgozatának érintését)
 11. A betegség tüneteinek észlelésekor az érintett személy az orvosi szobában kerül elkülönítésre, egyúttal:
  a. az iskolaorvost értesítjük,
  b. az iskolaorvos kezdeményezi az érintett személy további ellátását,
  c. a szülő értesítésre kerül, de a tanuló a felügyeletet az iskolaorvos engedélyével hagyhatja el.
 12. Úszás órák elmaradnak.
 13. A bejáratnál és a folyosókon a maszk használatára piktogram figyelmeztet.
 14. Megkérjük a szülőket, hogy gyermekük, ill. velük szoros kapcsolatban lévő személy betegség gyanúja, betegsége esetén tájékoztassa gyermekük osztályfőnökét vagy a titkárságot az alábbi módok egyikén:
  a. osztályfőnök által megadott elérhetőségen
  b. titkárság: tel.: 84-355-024 vagy E-mail: igazgato@balatonszabadisuli.hu
 15. Az eljárásrend kihirdetésre kerül a kollégák számára, a diákok és a szülők számára az osztályfőnökök közvetítésével (honlap, KRÉTA).

Navrasics Endre
Intézményvezető

Aktuális

Év eleji tájékoztató

A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrenddel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom Önöket.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

A hivatalos tankönyvosztás szeptember 1-jén, az első tanítási napon lesz. A tankönyveket az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók. Amennyiben előbb szeretnék átvenni a tankönyveket, lehetőséget biztosítunk rá 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 9 – 17 óráig a földszinti földrajz és történelem teremben.

A 1-8. évfolyamnak az állam ingyenesen biztosított tankönyveket és munkafüzeteket. Tanév végén a tankönyveket le kell adni az iskolában (a munkafüzeteket nem). Kérjük, hogy nagyon vigyázzanak a könyvekre év közben, ezért megóvásuk érdekében átlátszó fóliával kössék be, és arra írják rá a gyermek nevét.

A TANKÖNYVOSZTÁSKOR mindenki kap az étkezésről egy NYILATKOZATOT, amelyet kitöltve 2020.09.01-jéig az élelmezésvezetőnek vissza kell juttatni. A nyilatkozaton rajta van a visszaküldés módja.  Az időben visszaküldött nyilatkozat alapján tudjuk csak gyermekének 2020.09.02-től, szerdától biztosítani az étkezést. Aki nem nyilatkozik, az nem tud szept. 2-ától étkezni.

A tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1-jén (kedd) 8 órakor lesz az iskola udvarán.

Az ünnepélyre a rendkívüli helyzetre tekintettel a tanulókon kívül csak az 1. és 5. osztályos szülők jelenléte megengedett. Köszönjük a megértést!

A tanulók számára a megjelenés a házirendben meghatározottak szerint ünneplő ruhában történjen. Kérjük a gyerekeket, hogy bizonyítványukat hozzák magukkal! A bizonyítványokat szülői aláírással kérjük vissza.

Kérjük a kedves szülőket, hogy az 1. osztályos gyermekek az évnyitó előtt 7.45-től az 1. osztályosok udvarán gyülekezzenek. Kérjük, hogy az kisudvar felől közelítsék meg az iskolát. A gyerekeket a tanító nénik vezetik át a nagyudvarra.

Az évnyitó után lesz az első tanítási nap. Ezen a napon kapják meg a 2-8. osztályosok osztályfőnöküktől a szükséges nyilatkozatokról szóló dokumentumokat, melyeket hazavisznek kitöltésre és másnap legyenek szívesek visszaküldeni gyermekükkel.

Az évnyitó után 3 osztályfőnöki óra lesz megtartva, utána a tanulók hazamennek 11.40-től.

VÁLTOZÁS AZ ÉTKEZÉSBEN!

A gyerekek ebben a tanévben már az iskola melletti zöld épületben étkeznek. Az ebédet mindenki – aki igényli a tízórait, – szintén itt fogyaszthatja el. Az alsósok az 1. szünetben 8.45-től, a felsősök a 2. szünetben 9.45-től kapják meg.

Felhívom a figyelmüket, hogy az étkezés igénylése, ill. lemondása mindig az élelmezésvezetőnél, Talabérné Molnár Melindánál történik.

Értesítem Önöket, hogy 2020. szeptember 2-án, szerdán 16-18 óráig a siófoki művészeti iskola PÓTFELVÉTELI-t hirdet fúvós, zongora és néptánc tagozatra.

Reméljük, hogy közös munkával kiegyensúlyozott, sikeres tanévet tudunk biztosítani gyermekének!

Balatonszabadi, 2020. augusztus 25.

Tisztelettel:

Navrasics Endre igazgató sk.

Aktuális

Figyelem

Tisztelt Szülők!

2020. június 2-26-ig a rendkívüli helyzetre való tekintettel felügyeletet biztosítunk az iskolában. Jelenleg a járvány még nem múlt el, a fertőzés veszély még mindig fennáll.
Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodakonyhát jelenleg felújítják, a ságvári óvodakonyha főz majd a gyerekekre, és csak ebédet tudnak biztosítani. A felügyelet ideje alatt az étkeztetést a tanítási év szabályai szerint biztosítja a konyha. Úgy kell fizetni, mint a tanév ideje alatt (100%, 50%, ingyenes) Az ebéd ára: 400 forint
Az óvintézkedések megtartása mellett a felügyelet munkanapokon 8-16 óráig tart.
Az alábbi nyilatkozatot az osztályfőnöknek legkésőbb szerda 16 óráig juttassák vissza a további szervezés érdekében.

Navrasics Endre igazgató sk.

NYILATKOZAT

………………………………………………..nevű……………osztályos gyermekem számára 2020. június 2-26. között az alábbi munkanapokon:…………………………………………………………………………………igénylek felügyeletet……….órától………óráig

         IGÉNYLEK– ebéddel         IGÉNYLEK – ebéd nélkül             NEM IGÉNYLEK

Aktuális

Siófoki Művészeti Iskola beiratkozás

FIGYELEM!!!

Kedves Szülők!

A Siófoki Művészeti Iskola plakátján sok fontos információt olvashatnak a 2020-2021-es tanévre való felvétellel kapcsolatban. Egy fontos dolgot azért tudniuk kell a Balatonszabadi iskolába járó tanulók szüleinek. Iskolánkban működik egy kihelyezett tagozat, így a zenélni és néptáncolni kívánó gyerekek helyben járhatnak a foglalkozásokra, nem kell Siófokra utazni. A zenetagozat részéről furulya, fuvola, zongora tanszaki beiratkozást és természetesen a néptáncot várják online, ahogy a plakáton olvashatják.

Kérem, a beiratkozó lap 2. oldalán az aláírása felett írja oda, hogy Balatonszabadi kihelyezett tagozat. Köszönjük!

Ha esetleg más hangszerre is lenne igény, akkor azt előtte telefonon jelezzék a Művészeti iskola titkárságán.

Navrasics Endre
intézményvezető

Jelentkezési lap letölthető innen: Beiratkozás – szülői_nyilatkozat-2020.