Aktuális

Tájékoztatás hit- és erkölcstanoktatásról

Tisztelt Szülők!

Felhívom figyelmüket a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) alapján, hogy iskolánk
honlapján nyilvánosságra hoztuk a 2024-2025-ös tanévre vonatkozóan a hit-és erkölcstanoktatást
vállaló egyházak és hitoktatók nevét, elérhetőségét, valamint az általuk küldött tájékoztatókat.

Ezt a következő link alatt olvashatják:

https://balatonszabadisuli.hu/hittan/

Ezt a felhívást a KRÉTA e-napló elektronikus üzenetek felületén is megkapják.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. március folyamán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
nyilatkozniuk kell a 2024-2025-ös tanévre a hit-és erkölcstan/etika tantárgy választásával
kapcsolatban.

Balatonszabadi, 2024. március 20.

Tisztelettel:
Navrasics Endre sk.
intézményvezető

Aktuális

Tanévnyitó

Tisztelt Szülők! 

TANKÖNYVOSZTÁS 2023. augusztus 24-én (csütörtök) 9-17 óráig lesz a földszinti földrajz és történelem teremben. Az ezen a napon át nem vett könyveket szeptember 1-jén kapják meg a tanulók. Más napokon nem tudunk tankönyvet kiadni.

A 1-8. évfolyamnak az állam ingyenesen biztosított tankönyveket és munkafüzeteket. Tanév végén a tartós tankönyveket le kell adni az iskolában (a munkafüzeteket nem). Kérjük, hogy nagyon vigyázzanak a könyvekre év közben, ezért megóvásuk érdekében átlátszó fóliával kössék be, és arra írják rá a gyermek nevét.

TANESZKÖZVÁSÁR 2023. augusztus 24. (csütörtök) 9-17 óráig lesz a földszinti angol teremben.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 2023. szeptember 1-jén (péntek) 8 órakor lesz az aulában.

A tanulók számára a megjelenés a házirendben meghatározottak szerint ünneplő ruhában történjen. Kérjük a gyerekeket, hogy bizonyítványukat hozzák magukkal! A bizonyítványokat szülői aláírással kérjük vissza.

Kérjük a kedves szülőket, hogy az 1. osztályos gyermekek az évnyitó előtt 7.45-től az 1. osztályosok udvarán gyülekezzenek. Kérjük, hogy az kisudvar felől közelítsék meg az iskolát. A gyerekeket a tanító nénik vezetik be az aulába.

Az évnyitó után lesz az első tanítási nap. Ezen a napon kapják meg a 2-8. osztályosok osztályfőnöküktől a szükséges nyilatkozatokat, melyeket hazavisznek kitöltésre, amit hétfőre legyenek szívesek visszaküldeni gyermekükkel.

Az évnyitó után 3 osztályfőnöki óra lesz, utána a tanulók hazamennek 11.40-től.

ÉTKEZÉS csak szeptember 4-től, hétfőtől lesz. A nyilatkozatokat Talabérné Molnár Melinda élelmezésvezetőnél kellett leadni aug. 11-ig. Aki elmulasztotta, az még a héten pótolja. Papíralapú kitöltésre az iskolában is van lehetőség.

1.OSZTÁLYBAN A SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: szeptember 1., (pénteken) 17 óra

Reméljük, hogy közös munkával kiegyensúlyozott, sikeres tanévet tudunk biztosítani a gyermekeknek!

Köszönjük a megértést és az együttműködést!

Balatonszabadi, 2023. augusztus 21.

Tisztelettel: Navrasics Endre igazgató sk.

Aktuális

Tisztelt Szülők!

Felhívom figyelmüket a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) alapján, hogy iskolánk honlapján nyilvánosságra hoztuk a 2023-2024-es tanévre vonatkozóan a hit-és erkölcstanoktatást

vállaló egyházak  és hitoktatók nevét, elérhetőségét, valamint az általuk küldött  tájékoztatókat.

Ezt a következő link alatt olvashatják:
https://balatonszabadisuli.hu/hittan/

Ezt a felhívást a KRÉTA e-napló felületén is megkapják.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2023. március folyamán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján nyilatkozniuk kell a 2023-2024-es tanévre a  hit-és erkölcstan/etika tantárgy választásával kapcsolatban.

Balatonszabadi, 2023. március 22.

Tisztelettel:

Navrasics Endre sk.
intézményvezető

 

Aktuális

Tisztelettel hívunk, szeretettel várunk minden érdeklődőt

2023. március 23-án, csütörtökön 14-15.30-ig
a Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskolába

 

 • a szülőknek tájékoztatót tart az igazgató úr és a leendő tanítók
 • a gyerekek játékos foglalkozáson vehetnek részt
 • betekinthetnek a mostani elsőseink iskolai életébe
 • bejárhatják az iskolát

Miért jó a mi iskolánk?

 • szakmailag kiválóan képzett pedagógusok (több szakos és szakvizsgázott, minősített)
 • családias, védett, elfogadó, nyugodt légkör
 • korszerű oktatási módszerek, eszközök (pl. interaktív tábla)
 • személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, a gyerekek autonómiájának kibontakoztatása
 • tehetséggondozás, hátránykompenzáció, inkluzív nevelés
 • sportolási lehetőségek
 • szakkörök (pl. kézműves, kreatív színpad, kosárlabda, atlétika)
 • tanulmányi-és sport versenyeken megyei és országos szintű eredmények
 • 100 %-os beiskolázás a középiskolákba
 • német/angol nyelv
 • nívócsoportos oktatás magyar/matematika tantárgyakból 7. osztálytól
 • kihelyezett művészeti iskolai képzés (néptánc, hangszerek)
 • ÖKOISKOLA- környezettudatos szemléletre való nevelés
 • Egészségnapok- sportnap- egészségtudatos szemléletre való nevelés

www.balatonszabadisuli.hu tel: 06-84-355-024

www.facebook.com/balatonszabadisuli/

Aktuális

FIGYELEM! TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Magyar Közlöny 2022. évi 158. számában olvashatóan a Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletében a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról az alábbi döntéseket hozta:
– A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
– A tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek)
– Az őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel:

Navrasics Endre
intézményvezető

Aktuális

COVID-19 tájékoztató

Tisztelt Szülők,

tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb eljárásrendje alapján a COVID fertőzéssel kapcsolatos tudnivalók az alábbiak:

 1. Köznevelési intézményben dolgozóknál és tanulóknál a COVID-19 fertőzésgyanús tünetek jelentkezésekor el kell végezni a laboratóriumi vizsgálatot (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat) és a COVID-19 fertőzött személy OSZIR bejelentése, 7 napos elkülönítése szükséges. Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.
 2. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, de COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja a köznevelési intézmény. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.
 3. A fertőzöttekre és szoros kontaktokra vonatkozó intézkedéseket nem az intézmény, hanem a kerületi/járási hivatal hozhat.