Aktuális

Tájékoztatás hit- és erkölcstanoktatásról

Tisztelt Szülők!

Felhívom figyelmüket a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) alapján, hogy iskolánk
honlapján nyilvánosságra hoztuk a 2024-2025-ös tanévre vonatkozóan a hit-és erkölcstanoktatást
vállaló egyházak és hitoktatók nevét, elérhetőségét, valamint az általuk küldött tájékoztatókat.

Ezt a következő link alatt olvashatják:

https://balatonszabadisuli.hu/hittan/

Ezt a felhívást a KRÉTA e-napló elektronikus üzenetek felületén is megkapják.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. március folyamán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
nyilatkozniuk kell a 2024-2025-ös tanévre a hit-és erkölcstan/etika tantárgy választásával
kapcsolatban.

Balatonszabadi, 2024. március 20.

Tisztelettel:
Navrasics Endre sk.
intézményvezető