Aktuális

Tisztelt Szülők!

Felhívom figyelmüket a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) alapján, hogy iskolánk honlapján nyilvánosságra hoztuk a 2023-2024-es tanévre vonatkozóan a hit-és erkölcstanoktatást

vállaló egyházak  és hitoktatók nevét, elérhetőségét, valamint az általuk küldött  tájékoztatókat.

Ezt a következő link alatt olvashatják:
https://balatonszabadisuli.hu/hittan/

Ezt a felhívást a KRÉTA e-napló felületén is megkapják.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2023. március folyamán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján nyilatkozniuk kell a 2023-2024-es tanévre a  hit-és erkölcstan/etika tantárgy választásával kapcsolatban.

Balatonszabadi, 2023. március 22.

Tisztelettel:

Navrasics Endre sk.
intézményvezető