Aktuális

Év eleji tájékoztató

A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrenddel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom Önöket.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

A hivatalos tankönyvosztás szeptember 1-jén, az első tanítási napon lesz. A tankönyveket az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók. Amennyiben előbb szeretnék átvenni a tankönyveket, lehetőséget biztosítunk rá 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 9 – 17 óráig a földszinti földrajz és történelem teremben.

A 1-8. évfolyamnak az állam ingyenesen biztosított tankönyveket és munkafüzeteket. Tanév végén a tankönyveket le kell adni az iskolában (a munkafüzeteket nem). Kérjük, hogy nagyon vigyázzanak a könyvekre év közben, ezért megóvásuk érdekében átlátszó fóliával kössék be, és arra írják rá a gyermek nevét.

A TANKÖNYVOSZTÁSKOR mindenki kap az étkezésről egy NYILATKOZATOT, amelyet kitöltve 2020.09.01-jéig az élelmezésvezetőnek vissza kell juttatni. A nyilatkozaton rajta van a visszaküldés módja.  Az időben visszaküldött nyilatkozat alapján tudjuk csak gyermekének 2020.09.02-től, szerdától biztosítani az étkezést. Aki nem nyilatkozik, az nem tud szept. 2-ától étkezni.

A tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1-jén (kedd) 8 órakor lesz az iskola udvarán.

Az ünnepélyre a rendkívüli helyzetre tekintettel a tanulókon kívül csak az 1. és 5. osztályos szülők jelenléte megengedett. Köszönjük a megértést!

A tanulók számára a megjelenés a házirendben meghatározottak szerint ünneplő ruhában történjen. Kérjük a gyerekeket, hogy bizonyítványukat hozzák magukkal! A bizonyítványokat szülői aláírással kérjük vissza.

Kérjük a kedves szülőket, hogy az 1. osztályos gyermekek az évnyitó előtt 7.45-től az 1. osztályosok udvarán gyülekezzenek. Kérjük, hogy az kisudvar felől közelítsék meg az iskolát. A gyerekeket a tanító nénik vezetik át a nagyudvarra.

Az évnyitó után lesz az első tanítási nap. Ezen a napon kapják meg a 2-8. osztályosok osztályfőnöküktől a szükséges nyilatkozatokról szóló dokumentumokat, melyeket hazavisznek kitöltésre és másnap legyenek szívesek visszaküldeni gyermekükkel.

Az évnyitó után 3 osztályfőnöki óra lesz megtartva, utána a tanulók hazamennek 11.40-től.

VÁLTOZÁS AZ ÉTKEZÉSBEN!

A gyerekek ebben a tanévben már az iskola melletti zöld épületben étkeznek. Az ebédet mindenki – aki igényli a tízórait, – szintén itt fogyaszthatja el. Az alsósok az 1. szünetben 8.45-től, a felsősök a 2. szünetben 9.45-től kapják meg.

Felhívom a figyelmüket, hogy az étkezés igénylése, ill. lemondása mindig az élelmezésvezetőnél, Talabérné Molnár Melindánál történik.

Értesítem Önöket, hogy 2020. szeptember 2-án, szerdán 16-18 óráig a siófoki művészeti iskola PÓTFELVÉTELI-t hirdet fúvós, zongora és néptánc tagozatra.

Reméljük, hogy közös munkával kiegyensúlyozott, sikeres tanévet tudunk biztosítani gyermekének!

Balatonszabadi, 2020. augusztus 25.

Tisztelettel:

Navrasics Endre igazgató sk.