Pedagógusaink

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola

  Név   Beosztás, besorolás
1. Kozmáné Kovásznai Mária   (09.03-ától szabadságon, majd nyugdíjas)
2. Bogdánné Kovács Mária ének-zene Intézményvezető helyettes, minősített pedagógus II.

2018.09.03-tól SZMSZ szerint az intézményvezetői teendőket is ellátja

3. Szabó Zsuzsanna kémia, erkölcstan Intézményvezető helyettes, minősített pedagógus II.
Teljes munkaidős pedagógusok
4. Lelkesné Szücs Csilla 1.osztály tanító, osztályfőnök
5. Béndek Lola 1. osztály tanító
6. Batizné Cseh Mária 2.a osztály osztályfőnök
7. Kisignáczné Horváth Viktória 2.a osztály tanító
8. Formódiné Babics Éva 2.b osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.
9. Megyeri Nikoletta 2.b osztály tanító
10. Lékáné Lehoczki Alice 3. osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.
11. Sulyokné Maczák Márta 3. osztály tanító, minősített pedagógus II.
12. Tóthné Varga Krisztina 4.a  osztály osztályfőnök
13. Fodor Janka 4.a osztály tanító
14. Nádainé Ivanics Andrea 4.b osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.
15. Szentannainé Daku Erzsébet 4.b osztály tanító, minősített pedagógus II.
16. Bertáné Várai Ildikó tanító könyvtáros
17. Meszlényi Gábor 5. osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.
18. Ravasz Ildikó 6.a osztály osztályfőnök
19. Ruppert Erika 6.b osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.
20. Kovács Dóra 7.a osztály osztályfőnök
21. Bársony Ibolya 7.b osztály osztályfőnök, minősített pedagógus II.
22. Föcsök Attiláné 8. osztály osztályfőnök
23. Drimmer László testnevelés  gyógytestnevelés tanár
24. Simon Alice matematika, fizika,  informatika tanár, minősített pedagógus II.
25. Somogyi Tímea földrajz, környezettan (biológia, természetismeret) tanár
26. Cseprekálné Sas Zsófia napközi tanító
Megbízásos és részmunkaidős pedagógusok
27. Nagyné Tóth Gyöngyi – részmunkaidős vizuális kultúra, hon-és népismeret tanár
28. Rákosáné Szabó Ivett – megbízásos óraadó napközi tanár
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
29. Nagypál-Varga Judit   iskolatitkár
30. Csirke Mónika   pedagógiai asszisztens
31. Pere Tünde   pedagógiai asszisztens
Technikai alkalmazottak
32. Albert Zoltán Csaba   karbantartó
33. Nagy Anikó   takarító
34. Hermecz Balázs Mihályné   takarító
35. Ács Irén   takarító
 

33 fő +1 fő részmunkaidős + 1 fő óraadó= 35 fő