ÖKO suli

ÖKO-MUNKACSOPORT

MUNKATERVE 2019-2020-es tanév

CÉLOK FELADATOK ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK PARTNEREK FELELŐS HATÁRIDŐ, CÉLOK FELÜLVIZS-GÁLATA
Személyes terek kialakítása a tanulók számára Öltözőszekrények

osztálytermek, pihenők

Hetesi feladatok, váltócipő stb. Of.

Szabó Zsuzsa

Szeptembertől folyamatos
„Nyitott szem őrjárat”: a környezetünk kímélése, jobbá tételére való nyitottság Szempontsor összeállítása, ötletbörze, lehetőségek felmérése, tervkészítés Faliújságon felhívás,

 

 

 

DÖK

ÖKO-csoport,

Of.

DÖK Szabó Zsuzsa

 

Folyamatos
Szelektív hulladékkezelés, hulladékgyűjtés PET-kupak gyűjtés,

 

elemgyűjtés: Pontvelem

Papírgyűjtés

of. Órák

 

 

 

SZKV-szervezése

SZKV,

Of

Csirke Móni

 

folyamatos

 

 

Ősz-tavasz

 

Komposztálás Családok bevonása a falukban (B.szabadi, Siójut) szórólapok szétosztása, tanórán (technika) megbeszélése SZKV,

Of.

tanítók,

Szaktanárok

Ferenci Rita

Folyamatos.

 

Kerékpárral közlekedők képzése, versenye.

Kerékpárok tárolása

 

Pindur-Pandur versenyre készülés

Szülők engedik a tanulók kerékpáros közlekedését—oktatásuk? Év végi „nap”  környezetórák

Of. órák

tanulmányi verseny 1-3. évfolyamon

Iskola rendőre szülők  of.  Bogdánné Kovács Mária Folyamatos, év vége
Az iskolatej szállító kartondobozának felhasználása Gyűjtés, feldolgozás Kézműves szakkörök, technika órák Tanítók

Nagyné Tóth Gyöngyi

Folyamatos, év végén kiállítás a kész művekből
Dísznövények gondozása Udvar, osztálytermek, közös terek- faliújságokon segédanyag -Példaadás: osztálytermek

– faliújság

– otthoni környezet

Mindenki

 

 

folyamatos
Óvodával való együttműködés (zöld óvoda szemlélet továbbvitele az első osztályban) Nyílt nap az óvó néniknek, tapasztalatcsere Egymás munkájának megismerése, hagyományok ápolása, szokásrend kialakítása, folyamatosság biztosítása Óvónők, tanítók Első félév
Környezeti szempontból előnyös beszerzések, környezetbarát termékek használata, tisztítószerek, csúszásmentesítő Iskolai szinte, és otthoni munkában a felsős tanulók (technika- és életvitel tanóra) Titkárság, technikaóra, of.

 

Mindenki Szabó Zsuzsa folyamatos
Gondnokság vállalása a környezetünkben lévő természeti és épített környezeti értékek felett Iskola környékének rendben tartása,

SIÓ

„járőrök” szervezése,

igényesség kialakítása

Mindenki Szabó Zsuzsa folyamatos
Madáretetők iskolákban, otthon, parkokban Készítés, folyamatos feltöltés Készítés, folyamatos feltöltés Mindenki Szabó Zsuzsa Ősztől tavaszig
Örökös Ökoiskola Pályázat Készítés Készítés, pályázati felület Mindenki

Szabó Zsuzsa

májusig
Környezetkímélő anyagok használata technika és rajzórákon, ajándékok készítésekor Termések, anyagtakarékos munkavégzés, „maradékok” használata Bemutatás, forrásanyag faliújságokon Tanítók, tanárok, of. Bogdánné Kovács Mária folyamatos
Őszi és tavaszi rendezvény és vetélkedősorozatok külön forgatókönyvek szerint:

-víz világnapja (rajzpályázat)

-a víz hete (Happy Hét)

-ÖKO- nap: Környezetvédelmi vetélkedő és Madarak Fák  Napja

– Föld Napja

– egészségnapok

– sportnap

– pénz7

A fenntarthatóság- környezettudatosság témahete 2018. március 18 – 22. között,

zárónapja: ÖKONAP,

Május 3. –  Madarak és fák napja és környezetvédelmi vetélkedő TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0677. sz. pályázat fenntartási időszak (2020-ig

TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0677-es pályázat programjai: 2015 szeptemberétől 5 év fenntartás.

Külön forgatókönyv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

külön programterv szerint

Külön fogató-könyv Mindenki, Szabó Zsuzsanna

Alsós, felsős munkaközös-ség

 

Ferenci Rita

Ravasz Ildikó

Megyeri Nikolett

Nagyné Tóth Gyöngyi

Szabó Zsuzsanna

Meszlényi Gábor

Drimmer László

 Szeptember. október, március, április, május, tanév vége
Kapcsolattartás:
·         kertészetekkel,
·         Civil szervezetekkel,
·         Környezetvédő szervezetekkel,
·         Alapítványokkal,
·         Önkormányzattal,
·         Szülői szervezetekkel,
·         Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
·         Más intézményekkel

Kiemelten kell figyelnünk a hulladékkezelésre, PET- palack kupakok, szárazelem, a tejes-poharak, a PET- palackok gyűjtésére, a hajtógáz nélküli készítmények használatára, a vízzel, árammal,
fűtéssel való takarékoskodásra, környezetünk tisztán tartására!

A programjainkról külön dokumentumok készülnek: programterv, forgatókönyv, beszámoló, képe