Havi programok

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
2018. április havi program
„ Mindnyájan ismeritek a gólyahírvirágot. Korán tavasszal, a gólya érkezése idején tele van vele a rét, vízszél, patakpart, aranylik tőle nagy határ mező. Mintha csak mesebeli tündérek csillogtatnák aranyhajukat a tavaszi napsugárban. ( Móra Ferenc: A vízimolnár lánya

április
1. 2.3.          Húsvét – Tavaszi szünet
4.                 Munkaértekezlet Igazgató
4.                 Siójuti tanulók háromhavi buszbérletének rendezése, kiosztása Iskolatitkár, Pedassziszt.
6.   14.00-   Versmondó előválogató felső tagozatosoknak a művelődési házban Ruppert E.
9.   12.00-  Tablókép-fotózás Szabó Zs., Meszlényi G.
9.   13.30-  Versmondó verseny alsó és felső tagozatosoknak a Kossuth Művelődési Körben Batizné, Ruppert E.
10.               Intézményi tanfelügyelet Igazgató, BECS
10.               Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedő régiós fordulója 1 csapattal Pécsett Tóthné
10.  15.00  Színházlátogatás Veszprémbe – Szent Péter esernyője (7.o.) Föcsökné
11.  14.00  Alapműveleti Matematikaverseny területi fordulója Siófokon a Beszédes iskolában Ravasz I., Meszlényi G.
11.  15-18 ó Papírgyűjtés és műanyagkupak-gyűjtés – SZKV szervezés
12.  15-18 ó Papírgyűjtés és műanyagkupak-gyűjtés – SZKV szervezés
11.                József Attila Szavalóverseny Balatonszárszón – 2 tanuló Ruppert E.
10.  12.00-15.30 Étkezési térítési díj befizetése Tóthné, Pedasszisztens
11.  7.00-13.00 Étkezési térítési díj befizetése Tóthné, Pedasszisztens
12.13.14.     „Szép Magyar Beszéd” verseny országos döntője Balatonbogláron –1 tanuló Ruppert E.
12. 8.00-18.00 Leendő 1. osztályosok beíratása 1. nap Igazgató, Ighk,, Iskolatitkár
13. 8.00-17.00 Leendő 1. osztályosok beíratása 2. nap Igazgató, Ighk., Iskolatitkár
13.                Szaktanácsadó látogatása földrajz órán – 8.b osztály Somogyi T.
13. 14.00    Bendegúz Tudásbajnokság levelezős verseny megyei fordulója Siófokon – 8 tanuló Kovács D., Föcsökné
13. 18.00-22.00 „Szakmák éjszakája” országos rendezvény 7. osztályosoknak és szüleiknek a szakképző iskolákban Föcsökné
16. 8.00      Holocaust áldozatainak emléknapja – megemlékezés az aulában az 5-8.évfolyamnak Bársony I., Ruppert E.
16. 10.00-10.50 EFOP 1.3.8. pályázat keretében sportprogram – Katus Attila (B komp.) és 5-8. évfolyam Projekt team, of.
17.18.          Ásványkiállítás-előadás és vásár az aulában – Mondik Csaba
17. 17.00    Szülők-nevelők fóruma az alsó tagozaton, szakmai beszélgetés az aulában Igazgató
18. 17.00    Szülők-nevelők fóruma a felső tagozaton, szakmai beszélgetés az aulában Igazgató
18. 14.00- Német nyelvi vetélkedő az 5-8. évfolyamnak – TÁMOP pályázat fenntartási időszak Bársony I.
20. 13.30- Kabóca Bábszínház előadása alsó tagozatosoknak a művelődési házban Alsós mk.
21. szombat 5. tanítás nélküli munkanap – Tantestületi szakmai nap Igazgató
23 – 27.     Fenntarthatóság, környezettudatosság témahete, zárása az ÖKONAP lesz 27-én Daku E., Somogyi T.
25. 17.00   Szülői értekezlet – 7. osztály Föcsökné
26. 17.00   Szülői értekezlet – 6.a osztály Kovács D.
26. 17.30   Szülői értekezlet – 6.b osztály Bársony I.
27-ig értesítés a 8. osztályosok felvételi eredményéről Szabó Zs., Meszlényi G.
27.            ÖKONAP – Környezetvédelmi és Madarak, fák napi vetélkedő–TÁMOP fenntartási időszak Kisignáczné, Somogyi T, Faragó K.

folyamán:              „KINCSKERESŐ NAPOK” – alsó-felső tagozatos házi tanulmányi versenyek és eredményhirdetések

  • Matematika verseny 1-4.évf.                   Daku E. Sulyokné
  • Szépolvasó verseny 3-4.évf.                    Megyeri N., Verhásné
  • Szépolvasó verseny 5-8.évf.                    Ruppert E.
  • Szépíróverseny 5-8.évf.                            Ruppert E.

– óralátogatások igazgató, BECS
– tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás Föcsök, Sulyokné, Bertáné
– hit- és erkölcstan felmérése a 2018-2019-es tanévre Bogdánné, Osztfők.
– TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – kötelező programok, foglalkozások szervezése lebonyolítása, adminisztrálása Érintettek
– EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása Projekt team, Osztfők.
– április havi egyéb jelentések a Tankerületnek Igazgató, Ighk, Iskolatitkár
– munkaközösségi megbeszélések szükség szerint Mk.vezetők.
– HHH tanulók szüleinek tájékoztatása negyedévente gyermekük tanulmányi munkájáról és magatartásáról Nádainé, Bársony I.
– Föld napja vetélkedő a Krúdy középiskolában Siófokon 2 csapattal Somogyi T.
– folyamatos készülés a Kárpát-medencei kincsei (hungarikum) vetélkedőre 7. o. – 9 tanuló Somogyi T.
– folyamatos készülés a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre 6.a, 7.o. 8.a – 9 tanuló Kovács D., Föcsökné
– folyamatos készülés a Böngész környezetismeret csapatversenyre 3.b – 3 tanuló Daku E.
– folyamatos készülés a Pindur-pandúr közlekedési vetélkedőre Megyeri N., Sulyok M.
– kontrollvizsgálatok szervezése (BTM) Szabó Zs.
– óvodalátogatás, találkozás a nagycsoportosokkal, hospitálás megkezdése az óvodában Leendő 1. o. tanító
– tanulmányi helyzet és kiemelten a gyenge tanulmányi eredmény jelzése a szülőknek Tanítók, Ofők, Szaktanárok
– ÖKO munkacsoport megbeszélései Szabó Zs.
– SPORT: Diákolimpia Atlétika több-próba egyéni és csapatverseny Zamárdi II.III.IV. Meszlényi G.
– SPORT: Diákolimpia labdarúgás körzeti döntők– III. kcs. 10-én, II.IV.kcs. 12-én Meszlényi G.
– SPORT: Széchenyi Focikupa 27-én Meszlényi G.
– a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata folyamatban április 27-ig Meszlényi G., Drimmer L., Pedassziszt
– DÖK gyűlések Bársony I.
– anyák napi készülődés Osztályfőnökök
– védőoltás (HPV 7.o. lányok) és tisztasági vizsgálat – védőnő
– fogadóórák előzetes egyeztetés alapján Mindenki
– folyamatos kapcsolattartás a családgondozókkal, jelzőrendszeri megbeszélések Tóthné
– iskolai KRÓNIKA készítése, SZKV összekötő Formódiné
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése Ravasz I.., Fodor J.
– iskolai HONLAP frissítése, megújítása Igazgató, Bogdánné
– ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyamon Iskolatitkár, Pedasszisztens
– ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyamon Iskolatitkár
– tisztasági vizsgálat, szűrővizsgálat – védőnő
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó) Batizné, Megyeri N.
– faliújság aktuálissá tétele az aulában – 6.a osztály Kovács D.
– Alapítványi ülés Szabó Zs.

2018. március
2018. február
2018. január
2017. december
2017. november
2017. október
2017. augusztus-szeptember