Aktuális, Programok

2018. október havi program

1-15.   Adatszolgáltatás, statisztika KIR-STAT
1. 16.00- Munkaértekezlet
2. 17.00  Szülői értekezlet – 4.b osztály
3. 8.00 Fogorvosi szűrővizsgálat – 3. osztály
10.00 Idegenforgalmi-és vendéglátóipari szakmák bemutatása a Hotel Azúrban – 8.o.
3. 12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében koncert a művelődési házban
4. 17.00 Pályaválasztási középiskolai tájékoztató a középiskolák képviselőinek részvételével
5. 10.00 Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról a művelődési házban,
utána koszorúzás a Batthyány-szobornál a templomkertben (7. osztályosok műsora)
8. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése
8. 17.00  Szülői értekezlet – 4.a osztály
10. 8.00  Fogorvosi szűrővizsgálat – 2.a osztály
10. 9.00  Diákolimpia mezei futóverseny körzeti elődöntő Siófok-Sóstón I-IV. kcs.
10. 12.00 EFOP 1.3.8. pályázat keretében színházi előadás a művelődési házban
11. 10.30  Hatósági ellenőrzés – Tűzoltóság
11. 7.00-13.00 Étkezési térítési díj fizetése
12-ig    1. osztályos tanulók előzetes felmérése /névsor DIFER-hez/
12.       9.00-12.30 Természettudományi laborgyakorlatok 8.o. a Perczel Mór Gimnáziumban
13. szombat TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség – „Egészségnap 1.” alsó tagozat
15.        Tanulók fotózása, egyéni és osztályképek készítése meghívott fotóssal
17. 8.00  Fogászat – 2.b osztály
18.         Év eleji minimummérés matematikából és szövegértésből – 3. 5. évfolyam
18. 9.00  Siófoki Szakképző Centrum Baross Tanműhely bemutatása a 8. osztályosoknak
19. 10.00 Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából a művelődési házban (8. osztály műsora)
19. 17.00 Községi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a művelődési házban, utána koszorúzás a temetőkertben (8. osztály műsora)
22. PIHENŐNAP – ledolgozva október 13-án, szombaton (Egészségnap 1.)
24. 8.00  Fogorvosi szűrővizsgálat – 1. osztály
24-25. 15.00-18.00 Papírgyűjtés – SZKV szervezés
25. 13.30 Munkaalkalmassági vizsgálat az orvosi szobában (Dr. Mihályka E.)
26-ig     OH felé létszámjelentés a DIFER-hez

Őszi szünet: 2018.10.29 – 11.02-ig; utolsó tanítási nap: 2018.10.26. (péntek);
első tanítási nap: 2018.11.05. A hét hétfő

október folyamán

 • Óralátogatások
 • Béndek Lola gyakornokok mentorálása
 • Cseprekálné Sas Zsófia mentorálása
 • Somogyi Tímea mentorálása
 • TÁMOP pályázat fenntartási kötelezettség, úszásoktatás a 3. és 4. évfolyamon
 • EFOP testvériskolai pályázat – foglalkozások, kötelező programok szervezése lebonyolítása
 • ÖKO munkacsoport aktuális feladata: papírgyűjtés
 • Havi elszámolás a tankerületben
 • szülői értekezlet – 6. évfolyam
 • 26-ig szociometriai mérés elkészítése és kiértékelése
 • Mesemondó hét az alsó tagozaton a 4. évf. részvételével
 • tanulmányi versenyekre való jelentkezés
 • „Krúdy-napok” Pályaorientációs nap 8. osztály
 • jelzőrendszeri megbeszélések
 • vezetői megbeszélések minden hétfőn
 • munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
 • fogadó órák előzetes egyeztetés után, megbeszélés szerint
 • felmérések összegzése, tapasztalatainak felhasználása
 • DITE védőoltás 6. osztályosoknak, HPV védőoltás a 7.o. lányoknak az orvosi szobában, és pótoltások az orvosi rendelőben; orvosi-védőnői szűrővizsgálat, a kiszűrt tanulók szakrendelésre irányítása, tisztasági vizsgálat – védőnő
 • Iskolai KRÓNIKA szerkesztése, SZKV összekötő
 • HONLAP frissítése
 • Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
 • ISKOLAALMA osztása és adminisztrálása 1-6. évfolyam
 • ISKOLATEJ adminisztrálása 1-8. évfolyam
 • könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum- és Graph-Art Kiadók)
 • faliújságok aktuálissá tétele alsósok és a 7.a osztály
Aktuális, Programok

2018. augusztus – szeptember havi program

23. 9.00  Alakuló tantestületi értekezlet
27. 8.00 Munkaértekezlet
27. 8.30 Osztályozóvizsga
27. 9.00   Javítóvizsgások első konzultációja
28. 9.00 Tankerületi tanévnyitó értekezlet a mi iskolánkban
29. 10.00-18.00 Tankönyvosztás
30. 8.00 Javítóvizsga
31. 8.30 Tanévnyitó tantestületi értekezlet
31. 17.00 Tanévnyitó ünnepély és az Igazgatónő búcsúztatása nyugdíjba vonulása alkalmából

Az iskolavezetés által ellenőrzött szeptemberi feladatok aláhúzva

1. (“A” hét) Első tanítási nap

 • tanuló-és felnőtt ügyelet megszervezése
 • tűz- és balesetvédelem, házirend megbeszélése
 • órarenddiktálás
 • napközis csoportok /tevékenység, ebédeltetés megszervezése/ Tóthné
 • felelősök kijelölése/benti cipő, hetesek, szekrény

1. délelőtt tankönyvosztás
1. 17.00 Szülői értekezlet az 1. osztályban
4. 15.30 Művészeti iskolások pótbeíratása (hangszer)
5-ig A Siófoki Tankerületnek jelentenünk kell 1 delegálttag nevét a DÖK Tanácsba
5-ig Éves beszámoló megküldése a tankerületnek
6. 17.00 ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az aulában, utána az 7.a és 7.b osztályban szülői értekezletek 18.00-tól
7-ig Végleges tantárgyfelosztás feltöltése a KRÉTA rendszerbe
15-ig Éves munkaterv beküldése a tankerületbe
15-ig Tankönyvek pótrendelése
17. 14.00 5. osztályosok átadása
17-től 13.00 Úszásoktatás beindítása a 3. osztályban (minden hétfőn)
20-tól 13.00 Úszásoktatás beindítása a 4. évfolyamon (minden csütörtökön)

1. héten – a kiosztott nyilatkozatok begyűjtése, összesítése, leadása Bogdánnénak
fejlesztő foglalkozások megszervezése, indítása SNI tanulók számára

14 – ig naplók, szakköri naplók, tájékoztató füzetek rendbetétele
            – napközis foglalkozási terv elkészítése
            – szaktantermek, szertárak rendbetétele, kulcsrend
            – teremórarendek kifüggesztése a termek ajtajára

30-ig – KIR rendszer aktualizálása
-KRÉTA rendszer feltöltése

28-igtanmenetek aktualizálása
            – osztályfőnöki foglalkozási tervek elkészítése

28– ig szakkörök tematikájának elkészítése, résztvevők névsorának leadása
           szülői értekezletekről feljegyzések, családlátogatások
           – szociometriai felmérések készítése

szeptember folyamán:

– Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
– Munkaközösség vezetői megbeszélés – ighk., mk. vezetők részvételével
– Siófok Környéki Diáksport Bizottság tanévnyitó értekezlete Siófokon
– Étkezési térítési díj fizetése
– Családlátogatás az 1. és 5. osztályosoknál
– ÖKO munkacsoport megbeszélése
– Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
– Tanulmányi versenyek és vetélkedők, levelezős tanulmányi versenyek hirdetése
– Színház-és Ifjúsági hangverseny látogatás megszervezése
– Iskolai KRÓNIKA szerkesztése, SZKV összekötő
– HONLAP frissítése
– Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
– DÖK munkájának indítása
– SPORT: házi foci-és kézilabda bajnokság a felső tagozaton
– Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
(Bálint Adrienn, és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
– TŰZRIADÓ próba
– Faliújságok aktuálissá tétele
– ISKOLAALMA osztása adminisztrálása – 1-6. évfolyam
– ISKOLATEJ adminisztrálása
– Fogászati szűrővizsgálat
– HPV védőoltás engedélyeinek begyűjtése a védőnővel egyeztetve – 7.o. lányok
– Kötelező oltások, tisztasági vizsgálat – védőnő
– Diákigazolványok rendelése, pótlása
– könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)